คำถามที่พบบ่อย


ความรู้เกี่ยวกับปลวก

 • Q ปลวกมีกี่ประเภท

  จำแนกกว้างๆได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ 
  2. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน

 • Q ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้เป็นอย่างไร

  ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างท่อทางเดินมาติดต่อกับพื้นดิน

 • Q ปลวกที่อาศัยอยู่ในดินเป็นอย่างไร

  ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดิน และออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือดินขี้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินห่อหุ้มตัว เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น และหลบซ่อนตัวจากศัตรูที่จะมารบกวน

 • Q แหล่งอาหารของปลวกมีอะไรบ้าง

  ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภท
  1.ไม้
  2.ดินและฮิวมัส
  3.ใบไม้และเศษซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดิน ไลเคน มอส

 • Q ปลวกกินไม้สักหรือไม่

  ไม้สักอ่อนๆปลวกกินได้ ส่วนไม้สักแก่ๆปลวกจะกินไม่ได้ แต่เมื่อไม้สักมีอายุนานกว่า50 ปี สารเคมีในไม้สักจะหายไปทำให้ปลวกสามารถกินได้


 • Q ที่อยู่อาศัยของปลวกเป็นแบบใด

  ปลวกมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อับชื้นหรือมีความชื้นสูงและมีแหล่งอาหาร  เนื่องจากปลวกเป็นแมลงที่โดนความร้อนมากจะตาย ปลวกจึงทำทางดินขึ้นมาบริเวณที่ต้องการหาอาหารซึ่งทางดินจะมีความชื้นเพื่อรักษาอุณหภูมิ


 • Q การขยายพันธุ์ของปลวกเป็นอย่างไร

  การขยายพันธุ์ของปลวกในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยซึ่งทำให้ปลวกแพร่กระจายออกจากพื้นที่แห่งหนึ่ง ไปยังพื้นที่อีกแหล่งหนึ่งโดยแมลงเม่า


 • Q ปลวกที่ทำลายบ้านเป็นปลวกพันธุ์อะไร

  ปลวกใต้ดินได้แก่ปลวกพันธุ์ Coptotermes gestroi และ Coptotermes havilandi เป็นปลวกที่สร้างความเสียหายในบ้านมากที่สุด

 • Q จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นปลวกพันธุ์ Coptotermes

  จะดูจากลักษณะและรูปร่างของปลวกทหาร โดยรูปร่างจะมีลักษณะหัวโตเป็นรูปไข่ สีส้มทอง ลำตัวสีขาว มีกรามขนาดใหญ่ และมีการปล่อยสารเหนียวสีขาวออกมาต่อสู้ศัตรู

 • Q ปลวกสนามคือปลวกสายพันธุ์อะไร

  ปลวกสนามเป็นปลวกพันธุ์ที่พบในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองได้แก่ปลวกพันธุ์ Microcerotermes, Macrotermes, Odontotermes, Globitermes ,Cryptotermes , Ancistrotermes , Termes , Nasutiterme

 • Q ลักษณะการกินของปลวกสนามต่างกับปลวกพันธุ์ Coptotermes อย่างไร

  ลักษณะการกินของปลวกสนามจะกินไม้เข้าไปข้างในตามแนวยาวและแนวขวางของเสี้ยนไม้ แต่ลักษณะการกินของปลวกCoptotermes จะกินไม้เข้าไปเป็นร่องลึกตามแนวยาวของเสี้ยนไม้ โครงสร้างที่ถูกทำลายมากๆ เนื้อไม้ภายในจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างดิน มีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ ในขณะที่ผิวข้างนอกยังดูปกติอยู่


 • Q เมื่อพบเจอปลวกสนามจำเป็นต้องกำจัดหรือไม่

  โดยส่วนมาก ปลวกสนามจะไม่ทำลายอาคารบ้านเรือนเป็นหลัก แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง จึงควรกำจัดทิ้ง สายด่วนกำจัดปลวก 02-448-6622

 • Q ปลวกมีอันตรายหรือไม่

  ปลวกมีผลทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ต่อ กล้าไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง ไม้ที่ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษหนังสือ พรม และเสื้อผ้า เป็นต้น


 • Q ปลวกจะเข้าไปในบ้านของท่านได้อย่างไร

  ปลวกจะเข้าไปตามพื้นช่วงล่างของอาคารบ้านโดยสร้างทางเดินไต่เข้าไปตามรอยแยก รอยแตกร้าวของปูน รางน้ำที่รั่ว ท่อน้ำทิ้ง ตามปล่องท่อสายไฟ หรือเจาะขึ้นมาตามร่องรอยของกระเบื้อง

 • Q เมื่อคุณไม่แน่ใจว่ามีปลวกขึ้นบ้านคุณหรือไม่

  เพียงคุณแจ้งทางบริษัทมา จะมีผู้เชี่ยวชาญไปทำการตรวจสอบบ้านคุณว่ามีปลวกขึ้นมาทำลายทรัพย์สินหรือไม่ และมีปลวกเยอะขนาดไหนหรือเป็นปลวกชนิดไหน เพื่อเลือกรูปแบบการแก้ไขได้เหมาะสม สายด่วนกำจัดปลวก 02-448-6622

 • Q เมื่อเจอแมลงเม่าแสดงว่ามีปลวกใช่หรือไม่

  อาจเป็นไปได้ว่าจะมีปลวกบริเวณนั้น เนื่องจากแมลงเม่าเป็นวรรณะสืบพันธุ์ของปลวก แมลงเม่า100 ตัวอาจจะมีสักคู่หรือสองคู่ที่แข็งแรงสลัดปีกแล้วมาผสมพันธุ์กันแล้วสร้างรังใหม่

 • Q จะทราบได้อย่างไรว่าบ้านของเรากำลังเผชิญหน้ากับกองทัพปลวก

  ไม่ยาก เพียงคุณให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดำเนินการตรวจสอบรอบบ้านของคุณ เพื่อค้นหาร่องรอยการทำลายของปลวกหรือหากคุณสังเกตเห็นแมลงเม่า หรือเพียงแค่ปีกที่หล่นอยู่ตามพื้น ให้แจ้งกับพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนด้วยความเชี่ยวชาญ

 • Q บ้านปูนปลวกจะขึ้นได้หรือไม่

  ปลวกจะขึ้นได้ตามบริเวณที่มีรอยแตกร้าวของปูน รางน้ำที่รั่ว ท่อน้ำทิ้ง ตามปล่องท่อสายไฟ หรือเจาะขึ้นมาตามร่องรอยของกระเบื้อง แต่ปลวกจะไม่กินเนื้อปูนแต่จะกินเนื้อไม้ วัตถุที่เป็นยิปซัมเป็นต้น


 • Q จะทำอย่างไรเมื่อบ้านของคุณถูกกองทัพปลวกบุกรุกอย่างเงียบๆไปมากแล้ว

  ควรใช้ระบบเซนตริคอนซึ่งเป็นระบบที่กำจัดปลวกให้ตายยกรัง ซึ่งเป็นการป้องกันและกำจัดปลวกที่ต้นเหตุ โดยจะช่วยให้การป้องกันและกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Q เมื่อไม่พบปลวกหรือร่องรอยความเสียหายที่ปลวกเข้าไปทำลาย จะมั่นใจว่าไม่มีปลวกใช่หรือไม่

  ไม่ เนื่องจากจะสังเกตได้จากแมลงเม่าอีกทางหนึ่ง เมื่อพบเจอแมลงเม่าบินออกจากรูไปอย่างรวดเร็ว นั่นแสดงให้เห็นถึงอันตราย ว่าอาจมีปลวกทำรังอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านของคุณหรือใต้พื้นดินบ้านของคุณ

 • Q เมื่อใดจึงควรกำจัดปลวก

  เมื่อพบร่องรอยการทำทางดินของปลวกหรือเมื่อเห็นว่าบ้านมีปลวก

 • Q เมื่อใดจึงควรเรียกใช้ผู้มีอาชีพกำจัดปลวก

  1. เมื่อปลวกเข้าไปทำลายบ้านเรือนจนเกิดความเสียหาย
  2. การเรียกใช้บริการเพื่อป้องกันปลวกหรือกำจัดปลวก

 • Q วิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก

  ควรเลือกบริษัทที่มีใบอนุญาตไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายจาก รวมถึงประสบการณ์อย่างยาวนานที่บ่งบอกถึงความชำนาญ ผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอจนมีความเชี่ยวชาญ

 • Q บ้านมีปลวกทำยังไง

  เรียกใช้ C.S.Group (บ้านและอาคารปลอดภัยจากศัตรูตัวร้ายด้วยระบบที่มีความปลอดภัยต่อคุณและครอบครัวของคุณกับบริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป)

ข้อสงสัยอื่นๆ

 • Q วิธีการกำจัดปลวกหลักในไทยมีอะไรบ้าง

  ณ.ตอนนี้ก็มีระบบเคมี และระบบเหยื่อ

 • Q ระบบวางท่อคือ

  เป็นระบบเคมีที่ใช้น้ำยาฉีดเข้าท่อที่ฝังไว้ใต้บ้าน หรือใต้อาคาร เพื่อให้น้ำยาเคมีกระจายลงไปที่ผิดหน้าดินใต้พื้นอาคารเพื่อป้องกันปลวก แต่ก็มีปัญหาตรงที่ท่อมักจะตันเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไรสำหรับวิธีนี้

 • Q การวางท่อคิดราคายังไง

  ซี.เอส.กรุ๊ป ไม่รับทำระบบวางท่อ เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% ว่า ท่อที่วางไว้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ อาจจะมีจุดที่อุดตัน และทำให้สารเคมีไม่ปกคลุมพื้นดินบริเวณนั้น เป็นจุดบอด

 • Q ระบบเหยื่อล่อคือ (ระบบเหยื่อ ไม่ใช่ ระบบเหยื่อล่อ)

  ระบบการกำจัดปลวกเซนตริคอน ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวก โดยการออกหาอาหารของปลวกงานที่กินบริเวณกว้าง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลวกงานพบไม้ซึ่งเป็นอาหารโปรดอันโอชะและเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในเซนตริคอน สเตชั่น มันจะปล่อยสารเฉพาะตัวของมันตามเส้นทางการเดินให้ตัวอื่นๆ ออกมาที่แหล่งอาหาร และเมื่อเจ้าหน้าที่ของเราตรวจพบปลวกที่กำลังกัดกินไม้เหยื่อใน “เซนตริคอน สเตชั่น” ที่ได้วางไว้ในจุดต่างๆ ใต้ดินเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเปลี่ยนไม้เหยื่อมาเป็นเหยื่อกำจัดปลวก ที่มีชื่อทางการค้าว่า “รีครูท ทู” จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการต่อไปขั้นตอนของ “ปล่อยปลวกกลับบ้าน ไปผลาญรัง” โดยอาศัยการเลียนแบบพฤติกรรมของปลวกงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปลวกงานเหล่านี้จะกลับไปที่รังแล้วแพร่กระจายสารที่ติดตัวมาไปทั้งรังซื่งจะไปยับยั้งต่อการสร้างไคติน ซึ่งมีผลไปขัดขวางขบวนการลอกคราบโดยสารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสม  และตายในเวลาต่อมา ประชากรปลวกที่เหลือไม่ว่าจะเป็นวรรณะราชา ราชินี วรรณะปลวกทหาร ก็ต้องตายยกรังด้วยเนื่องจากขาดอาหาร

 • Q ป้องกันปลวกมีวิธีไหนบ้าง

  สามารถใช้ได้ทั้งระบบเคมี และระบบเหยื่อ

 • Q การกำจัดปลวกบริเวณรอบๆบ้านใช้วิธีไหนดี

  ถ้าเป็นปลวกชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สกุล Coptotermes ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ทำลายบ้าน ควรใช้ระบบเคมีฉีดพ่น

 • Q กำจัดปลวกแบบไหนถึงจะดีกว่ากัน

  ข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกัน ในกรณีบ้านที่มีปัญหาปลวกสกุล Coptotermes ใช้ระบบเซนตริคอนน่าจะได้ผลดีกว่าเพราะจะใช้พฤติกรรมการหาอาหารของปลวกงานซึ่งปลวกจะได้ตายทั้งรัง เพราะถ้าใช้ระบบเคมีตอนที่มีตัวปลวกนั้นอาจจะทำให้ปลวกกระจายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเวลาปลวกออกมาหาอาหารนั้นจะมีหลายเส้นทาง ไม่ได้มีทางเดียว และกลิ่นของน้ำยาเคมีจะทำให้ปลวกได้กลิ่นน้ำยา และไปทำทางหาอาหารทางใหม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ปลวกกระจายทั่วบ้าน และในกรณีที่บ้านไม่มีปัญหาปลวกถ้าจะใช้ระบบเซนตริคอนซึ่งราคาค่อนข้างสูงนั้นมันเหมือนจะไม่คุ้มค่าในบ้านก็ไม่ได้ติดเหยื่อ ข้างนอกบ้านอาจจะไม่ได้ฝั่งเซนตริคอน สเตชั่น แต่ถ้าเป็นระบบเคมีก็ยังมีฉีดน้ำยาเคมีทั้งในบ้านและรอบบ้านราคาก็ไม่แพงยังได้พวกแมลงอื่นๆ ด้วย

 • Q จะรู้ได้อย่างไรว่ามีปลวกอยู่ภายในบ้าน

  จะสังเกตจากเส้นทางการหาอาหารของปลวก สังเกตจากสีไม้วงกบ บัว ตู้โชว์  ที่เปลี่ยนไปขาดความเงามัน สังเกตปีกแมลงเม่าที่ถูกสลัดทิ้ง

 • Q อาคารที่เป็นแบบคอนกรีตต้องป้องกันปลวกหรือไม่

  ไม่มีอาคารชนิดใดๆ ไม่ว่าจะปลูกใหม่หรือเก่าที่จะปลอดภัยจากปลวก ปลวกมันสามารถสร้างทางเดินด้วยดินเหนี่ยวหุ้มเป็นโพรงไต่เข้าไปตามผนังหรือรอยแตกของคอนกรีตรอยต่อของอิฐและท่อน้ำทิ้งของพื้นช่วงล่างของอาคารได้เสมอ

 • Q ใช้บริการแบบไหนถึงคุ้มกว่ากัน

  ในกรณีที่มีปัญหาปลวกเห็นชัดเจนนั้น ใช้ระบบเซนตริคอน คุ้มกว่า แต่ถ้าในกรณีไม่มีปัญหาปลวก ก็ใช้ระบบเคมี ก็คุ้มกว่า

 • Q อยู่นอกพื้นที่ให้บริการสามารถขอใช้บริการได้หรือไม่

  ได้ ในกรณีที่เป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นๆ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้การเดินทางไปติดตั้งระบบเคมีหรือระบบเซนตริคอนเพิ่มขึ้นมา ส่วนเรื่องค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ต้องประเมินดูอีกทีว่าใกล้ หรือไกล แค่ไหน

 • Q ถ้าเจอปลวกแถวบ้านควรทำยังไง

  ไม่ต้องทำอะไร มันไม่ได้อยู่ในบ้าน ปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในการช่วยย่อยสลายซากไม้

 • Q ถ้าไม่เคยเจอปลวกในบ้านจำเป็นต้องใช้บริการหรือไม่

  การป้องกันด้วยสารเคมี ช่วยป้องกันบ้านได้ ดีกว่าบ้านที่ไม่ป้องกันอะไรเลย และตลอดระยะเวลาการให้บริการ จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบบ้านให้เป็นระยะ ซึ่งทำให้พบปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามเสียหายไปมาก

 • Q เจอปลวกสวนจำเป็นต้องกำจัดหรือไม่

  โดยส่วนมากแล้ว ปลวกสวนจะไม่ค่อยเข้าบ้าน มักจะเจอในสนาม ใต้กระถาง ขอบกำแพง ผนังตัวบ้าน ไม่ต้องกังวล แค่เอาน้ำฉีดออกก็ได้

 • Q ใช้ทั้ง Sentricon และฉีดเคมีพร้อมกันได้หรือไม่

  ในกรณีที่ไม่มีปัญหาปลวกใช้คู่กันได้ แต่ในกรณีที่พบปัญหาปลวกเมื่อไรต้องหยุดระบบเคมี และให้ระบบเซนตริคอนกำจัดถ้ากำจัดหมดทั้งรังแล้ว ค่อยกลับมาใช้คู่กันต่อได้

ระบบเหยื่อ Sentricon

 • Q การกำจัดปลวกแบบ Sentricon เป็นอย่างไร

  ระบบการกำจัดปลวกเซนตริคอน ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวก โดยการออกหาอาหารของปลวกงานที่กินบริเวณกว้าง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลวกงานพบไม้ซึ่งเป็นอาหารโปรดอันโอชะและเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในเซนตริคอน สเตชั่น มันจะปล่อยสารเฉพาะตัวของมันตามเส้นทางการเดินให้ตัวอื่นๆ ออกมาที่แหล่งอาหาร หัวใจของระบบเซนตริคอน มีดังนี้
      - MONITOR (ตรวจสอบ) เจ้าหน้าที่ของเราตรวจสอบภายในบ้านอย่างระเอียดและภายนอกเพื่อวาง”เซนตริคอน สเตชั่น” ไว้ตรวจสอบรอบบ้าน  
      - BAIT (วางเหยื่อ)  เจ้าหน้าพบปลวกที่กำลังกัดกินไม้เหยื่อใน “เซนตริคอน สเตชั่น” ที่ได้วางไว้ในจุดต่างๆ ใต้ดินที่ก็จะดำเนินการเปลี่ยนไม้เหยื่อมาเป็นเหยื่อกำจัดปลวก ที่มีชื่อทางการค้าว่า “รีครูท ทู” จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการต่อไปขั้นตอนของ “ปล่อยปลวกกลับบ้าน ไปผลาญรัง” โดยอาศัยการเลียนแบบพฤติกรรมของปลวกงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปลวกงานเหล่านี้จะกลับไปที่รังแล้วแพร่กระจายสารที่ติดตัวมาไปทั้งรังซื่งจะไปยับยั้งต่อการสร้างไคติน ซึ่งมีผลไปขัดขวางขบวนการลอกคราบโดยสารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสม
      - ELIMINATE (กำจัดสิ้นซาก)  เมื่อปลวกงานได้รับสารปริมาณมากในเวลาที่เหมาะสม ปลวกงานก็จะตายในเวลาต่อมา ประชากรปลวกที่เหลือก็ต้องตายยกรังด้วยเนื่องจากขาดอาหาร

 • Q ประโยช์ของการกำจัดปลวกระบบเซนตริคอนคือ

  1. กำจัดปลวกตายยกรัง
  2. ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

 • Q ระบบเซนตริคอนเหมาะกับลูกค้าแบบไหน

  จริงๆแล้วทั้งสองระบบมีประโยชน์ แต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า

 • Q ขั้นตอนการทำงานของระบบเซนตริคอนเป็นอย่างไร

  ขั้นตอนการทำงานของระบบเซนตริคอน ได้แก่
  1. ตรวจสอบเส้นทางและแหล่งทำลายของปลวก
  2. ติดตั้งกล่องรีครูท เอจี บริเวณที่พบเจอปลวกหรือจุดที่หวังผล
  3. ติดตั้งเซนตริคอน สเตชั่น รอบตัวบ้านโดยมีระยะห่างแต่ละสเตชั่น2-3เมตร
  4. เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบทุก2-3สัปดาห์ ระหว่างการใช้เหยื่อ
  5. เมื่อปลวกหมด จะเข้ามาตรวจสอบทุก2เดือนจนสิ้นสุดสัญญา

 • Q ทำไมต้องเลือกใช้ระบบกำจัดปลวกเซนตริคอน

  จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าระบบการกำจัดปลวกซนตริคอนเท่านั้น ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก “แบบยกรัง” นอกจากนี้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานระบบการกำจัดปลวกของเซนตริคอน ยังให้การป้องกันการจู่โจมของปลวกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 • Q ปลวกจะเข้าไปในบ้านของท่านได้อย่างไร

  เพราะปลวกชอบอาศัยอยู่ในที่มีความชื้นสูงมีความอดทนต่ออากาศที่มีความกดดันต่ำ มันจึงต้องอาศัยอยู่ใต้พื้นดินที่มีความชื้นของบ้าน แล้วมันจะเข้าไปตามพื้นช่วงล่างของอาคารบ้าน โดยสร้างทางเดินไต่เข้าไปตามรอยแตก

 • Q การกำจัดปลวกแบบ Sentricon สามารถกำจัดปลวกตระกูล Coptotermesได้ทั้งหมดหรือไม่

  ได้ทั้งหมดเป็นรังๆไป อาจจะมีปัญหาปลวก ขี้นมาได้ตลอด เนื่องจากพอถึงหน้าฝนเมื่อไรก็จะมีแมลงเม่าบินออกมาเพื่อออกมาหาคู่ที่สมบูรณ์ผสมพันธุ์ สลัดปีกแล้วหาที่ที่สมบูรณ์และมีอาหารได้นั้น ก็สามารถสร้างเป็นรังปลวกขึ้นมาได้อีก

 • Q สายพันธุ์ที่ Sentricon กำจัดไม่ได้จะเป็นปัญหาหรือไม่

  เป็นปัญหาอยู่บ้าง เพราะเป็นปลวกสนามเข้าบ้านแต่มีโอกาสน้อยมากและวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็ต้องใช้ยาเคมีราดไปก่อน แล้วตามดูผลถ้ายังมีปลวกสนามอยู่ก็เข้าไปราดอีก จนกว่าจะหมด แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องแจ้งฝ่ายขาย ส่งทีมงานเคมีชุดใหญ่เข้าไปแก้ให้

 • Q ทำไมปลวกจึงเข้ามากินไม้เหยื่อใน Sentricon station

  ปลวกออกมาหาอาหารพอเจอไม้เหยื่อซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งกินง่ายกว่าไม้อาคารปลวกก็เข้าไปกิน

 • Q ระบบ Sentricon มีโอกาสที่ปลวกจะรอดผ่านตรงกลางหรือไม่

  เป็นไปได้ เพราะ เซนตริคอน สเตชั่น เป็นสถานีที่วางจุดโดยประมาณ 2.50-3.00 เมตรรอบตัวบ้าน และเป็นตัวตรวจเช็คด่านแรก ซึ่งระยะห่างนี้เป็ฯระยะที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่า มีค่าทางสถิติสูงพอในการตรวจพบปลวก ซึ่งในสเตชั่นจะมีไม้เนื้ออ่อนอยู่ข้างในเป็นเหยื่อของปลวก เมื่อปลวกออกมาหาอาหารใกล้ เซนตริคอน สเตชั่น ก็จะได้กลิ่นแล้วเข้าไปกินไม้เหยื่อใน เซนตริคอน สเตชั่น และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทางบริษัทฯ ได้เข้าตรวจเช็คภายในบ้านเพิ่มเป็นด่านที 2 เพื่อไม่ให้ปลวกหลุดรอดเข้าไปสร้างความเสียหายภายในบ้านหรือในอาคารได้

 • Q เหยื่อรีครูท ทู (Recruit II) และ เหยื่อรีครูท เอจี (Recruit AG)มีสารประกอบอะไรและเป็นอันตรายหรือไม่

  เหยื่อรีครูท ทูและ เหยื่อรีครูท เอจี มีสารประกอบชนิดเดียวกันคือHexaflumuron เป็นสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง ซึ่งจะยับยั้งการลอกคราบของแมลง ทำให้ไม่เกิดการเจริญเติบโตและไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์

 • Q ทำไมจึงไม่สามารถใส่ รีครูท ทู ในขั้นตอนแรกเลย

  เนื่องจากเหยื่อรีครูท ทู ที่ใช้ใส่ลงไปในดินมีอายุจำกัดในการใช้งาน และถ้ายังไม่พบปลวกก็จะไม่มีประโยชน์

 • Q สารเคมีที่ใช้ใน Sentricon เป็นอันตรายหรือไม่

  ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง จะมีผลกับแมลงที่ใช้การลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตเท่านั้น

 • Q การใช้ Sentricon มีระยะเวลาป้องกันจากปลวกนานเท่าไร

  ตอบเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ ตามสถานการณ์ที่ประสบมานั้นบางหลังเจอปัญหาปลวกแค่ครั้งเดียวครั้งที่ติดตั้งหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย แต่บางหลังเพิ่งเก็บกล่องจะเว้นการตรวจจาก 2 สัปดาห์ เป็น 2 เดือนก็เจอรังใหม่ขึ้นมาอีกก็มี ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมโดยรอบของบ้านหลังนั้น

 • Q จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกเข้ากินเหยื่อเมื่อใด

  จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาของการดำเนินการเข้าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (หมายเหตุ:ลูกค้าไม่ควรเปิดกล่องและสเตชั่นดูเอง เนื่องจากเป็นการรบกวนระบบทำให้ปลวกอาจไม่กินเหยื่อ จึงทำให้ระบบเซนตริคอนไม่สมบูรณ์)

 • Q ระยะเวลาที่ปลวกตายหมดของระบบ เซนตริคอน นานเท่าไร

  นับตั้งแต่ปลวกกินเหยื่อประมาณ8-12สัปดาห์

 • Q ถ้าเจอปลวกไม่มากสามารถใช้สเปรย์กำจัดได้หรือไม่

  ในกรณีที่มีปัญหาปลวก จะมากหรือน้อย ไม่ควรใช้สเปรย์กำจัด เพราะจะทำให้ปลวกได้กลิ่นเคมี และจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการหาอาหารไปเรื่อยๆ ควรเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการจะดีกว่า เพื่อจัดการปัญหาอย่างมีระบบ

 • Q การฉีดสารเคมีจะป้องกันมดหรือแมลงสาปได้ด้วยหรือไม่

  ได้

 • Q ระบบเซนตริคอนและระบบเคมีใช้ร่วมกันได้หรือไม่อย่างไร

  ไม่ควรใช้ร่วมกัน เนื่องจากระบบเคมีจะมีสารเคมีที่ไปรบกวนการทำงานของระบบเซนตริคอนให้มีประสิทธิภาพลดลง แต่ถ้ามีความจำเป็นใดๆต้องให้ผู้ดำเนินการพิจารณา

 • Q ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการติด Sentricon

  ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ตายตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างานและขนาดหรือพื้นที่ของบ้านหรืออาคาร มีปลวกหรือไม่มี โดยประมาณก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมง สำหรับหลังกลางถึงหลังเล็ก แต่ถ้ากรณีหลังใหญ๋ก็ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ชำนาญการ จะต้องหาจุดที่เหมาะ

 • Q ระบบเซนตริคอนจะใช้บริการติดตั้งได้เลยหรือไม่ ถ้ายังไม่เจอปลวก

  ติดตั้งได้ในส่วนของเซนตริคอน สเตชั่น เนื่องจากเป็นระบบที่คอยตรวจสอบและกำจัดปลวก

 • Q Sentricon ติดตั้งในบ้านได้หรือไม่

  ติดได้โดยใช้ Recruit AG เป็นเหยื่อภายในอาคาร และRecruit II เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในดิน

 • Q ถ้าหากเพื่อนบ้านของเราใช้ระบบกำจัดปลวกของ Sentricon บ้านเราจะได้รับการป้องกันด้วยหรือไม่

  มีความเป็นไปได้ หากเป็นปลวกรังเดียวกันก็จะได้ประโยชน์ด้วย และหากเป็นบ้านเดี่ยวเซนตริคอนสเตชั่นของเพื่อนบ้านอาจอยู่ห่างตัวบ้านเราเกินไป แต่กรณีทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งอาคารติดกันก็มีความเป็นไปได้

 • Q สามารถซื้ออุปกรณ์ Sentricon มาติดตั้งเองได้ไหม

  ไม่ได้ เพราะผลิตภัณฑ์ของระบบเซนตริคอนถือเป็นสารเคมี ทีต้องใช้งานโดยผู้ชำนาญการที่ใบอนุญาตเท่านั้น

 • Q ทำไมต้องเลือกใช้บริการของ C.S.Group

  เพราะบริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการมานาน และเป็นบริษัทใหญ่ มีพนักงานมาก สามารถทดแทนกันได้ ไม่ทอดทิ้งลูกค้า มีความน่าเชื่อถือ พนักงานมีการอบรมความรู้ทุกท่าน

 • Q ถ้าใช้บริการแบบ Sentricon จะมีค่าบริการเท่าไร

  ค่าบริการขึ้นกับความยาวเส้นรอบรูปของบ้าน หรืออาคาร

 • Q อยู่นอกพื้นที่ให้บริการสามารถขอใช้บริการได้หรือไม่

  ได้ ในกรณีที่เป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นๆ เราจะพิจารณาเป็นกรณี

 • Q ถ้าใช้บริการของ C.S.Group มีระยะเวลาประกันนานเท่าไร

  ทางบริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด จะทำสัญญา 1 ปี และ 3 ปี ทั้งระบบเคมี และระบบเซนตริคอน แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกทำ

 • Q เมื่อรังปลวกถูกกำจัดไปแล้ว เซนตริคอน สเตชั่น จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปหรือไม่

  เมื่อรังปลวกเดิมถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว  เซนตริคอน สเตชั่น จะถูกฝังไว้ในพื้นดินต่อไป และเจ้าหน้าที่ก็จะยังคงไปตรวจสอบดูแลว่ายังมีปลวกบุกรุกบ้านของคุณอยู่หรือไม่ จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

 • Q หากหมดสัญญาจะถอด Sentricon station ออกหรือไม่

  อุปกรณ์ Sentricon ทุกชิ้น เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จะต้องทำการเก็บกลับทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญา

 • Q ความแตกต่างระหว่างระบบเซนตริคอนและระบบเคมี

ระบบเคมี

 • Q การกำจัดปลวกแบบใช้สารเคมีเป็นอย่างไร

  ใช้สารเคมีอัดลงดินเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ และฉีดพ่นที่พื้นผิวที่พบตัวปลวก

 • Q ประโยชน์ของระบบเคมีมีอะไบ้าง

  ประโยชน์ของระบบเคมี ได้แก่
  1. สามารถกำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวนอื่นๆได้
  2. ใช้ได้ในทั้งการกำจัดและการป้องกัน

 • Q การใช้สารเคมีสามารถกำจัดได้ทั้งหมดหรือไม่

  กำจัดได้ทั้งหมด ถ้าตรวจพบเจอรังปลวกหรือแหล่งแพร่พันธุ์ของปลวก

 • Q สารเคมีที่ใช้เป็นอันตรายกับคนและสัตว์หรือไม่

  สารเคมีที่นำมาใช้ มีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ำ แต่มีความเป็นพิษต่อแมลงสูง ถ้าจะเป็นอันตราย ต้องได้รับสารเคมีเข้มข้นทางการกิน หรือเข้าตาเท่านั้น แต่สารเคมีก็เป็นอันตรายมากกับสัตว์บางชนิด เช่น ปลา

 • Q สารเคมีในระบบฉีดมีผลต่อไม้ประดับหรือไม่

  ถ้าผสมในปริมาณที่เข้มเข้นมากเกินไปก็มีผล อาจทำให้ไม้ดอกไม้ประดับตายได้ หรือถ้าไม่ตายก็อาจทำให้ใบด่าง หรือใบไหม้ได้ แต่มีสารเคมีประเภท ที่มีคุณสมบัติใช้กับต้นไม่ได้ให้เลือกใช้

 • Q ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการฉีดสารเคมีแต่ละครั้ง

  ถ้าเป็นสัญญา ปลวก มดและแมลงสาบต้องเข้าทุก 1 เดือน ถ้าเป็นสัญญาปลวกอย่างเดียวประมาณ 2 เดือน

 • Q การใช้สารเคมีมีระยะเวลาป้องกันจากปลวกนานเท่าไร

  การอัดน้ำยาลงดิน สามารถป้องกันผิวดินได้เป็นปี ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้ ซึ่งผันแปรตามระยะสัญญาที่ทำกับลูกค้า หากเป็นพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขัง สารเคมีก็อาจจะเจือจาง และเสื่อมฤทธิ์เร็วกว่ามาตรฐาน ส่วนสารเคมีที่ฉีดพ่นภายในอาคาร มีฤทธิ์ประมาณ 1-2 เดือน ถ้าไม่เช็ดล้าง

 • Q ลูกค้าสามารถซื้อน้ำยาเคมีมาฉีดพ่นเองได้หรือไม่

  ไม่ควร เนื่องจากยาเคมีมีทั้งประโยชน์และโทษ ควรให้ผู้ที่มีความชำนาญดำเนินการจะดีกว่า

 • Q ถ้าใช้บริการแบบเคมีจะค่าบริการเท่าไร

  คิดตามพื้นที่ของตัวบ้าน และระดับของปัญหา ซึ่งผันแปรกับความถี่ในการเข้าให้บริการ

 • Q ถ้าใช้สารเคมีบ่อยจะมีผลข้างเคียงหรือไม่

  สารเคมีที่บริษัทใช้ มีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ำมาก และต้องเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก องค์การอาหารและยา

 • Q ระบบเคมีเหมาะกับลูกค้าแบบไหน

  จริงๆแล้วทั้งสองระบบมีประโยชน์ แต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า

 • Q การกำจัดแบบเคมีมีระยะสัญญาเป็นอย่างไร

  1. กำจัดปลวกอย่างเดียว มีระยะสัญญาคือ 1 ปี บริการตรวจเช็คทุก 2 เดือนและทำครั้งเดียว
  2. กำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวนอื่นๆ มีระยะสัญญาคือ 1ปี บริการตรวจเช็คทุก 1 เดือนและทำครั้งเดียว

 • Q ระบบเคมีมีขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร

  ขั้นตอนการทำงานของระบบเคมี ได้แก่
  1) อัดน้ำยาลงดินเพื่อให้ดินเป็นพิษ
  2) ใช้การฉีดพ่นด้วยเคมีน้ำตามแหล่งทางเดินของปลวกและบริเวณที่พบปลวก
  3) ใช้การแพร่ยาผงในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องความชื้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฝ้า ขอบบัว เป็นต้น

 • Q น้ำยาเคมีที่บริษัทใช้มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง?

  มี 2 รูปแบบ คือ เคมีน้ำ และ เคมีผง

 • Q ระบบเคมี น้ำยาที่ใช้ฉีดพ่นมีกลิ่นหรือไม่และทำไมน้ำยาเคมีจึงต้องมีกลิ่น

  มีกลิ่น และน้ำยาเคมีต้องมีกลิ่น เนื่องจากทำให้ทราบได้ว่าน้ำยาชนิดนั้นเป็นสารเคมี

 • Q การทำงานในระบบเคมีใช้เวลานานเท่าไร

  ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ของหน้างานที่เข้าบริการ

 • Q พอมาฉีดพ่นเสร็จต้องเช็ดทำความสะอาดบ้านหรือไม่

  ไม่จำเป็น ถ้าบริเวณที่ฉีดพ่นเคมีไม่มีกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 • Q การเจาะพื้นกับการฉีดอัดใส่ท่อได้ผลลัพท์เท่ากันหรือไม่

  จะได้ผลลัพท์เท่ากันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่อที่เดินไว้ และการบริการของทีมงาน

 • Q ระบบเคมีและเซนตริคอนมีการเว้นระยะการใช้บริการ 1 ปี มีโอกาสที่ปลวกจะกลับมาหรือไม่

  มีโอกาสที่ปลวกกลับมาได้ตลอดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นความชื้นหรือสภาพแวดล้อม

ราคาค่าบริการ ระบบเคมี และระบบเหยื่อ Sentricon

 • Q ราคาของการใช้บริการของบริษัท มีอะไรบ้าง

  ราคาของระบบเคมีเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ต่อ 1 ปี
  ราคาของระบบเซนตริคอนเริ่มต้นที่ 17,000 บาทต่อ 1 ปี
  จะแบ่งเป็น
  1) งานใหม่ที่คำนวนราคาจากเส้นรอบรูป ราคาเมตรละ 500 บาท ต่อ 1 ปี
  2) งานต่อสัญญาคำนวนราคาจากเส้นรอบรูป ราคาเมตรละ 300 บาท ต่อ 1 ปี

 • Q ทำไมราคาของระบบเซนตริคอนจึงสูงจัง

  1. ราคาจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและต้นทุนในการให้บริการ
  2. กำจัดปลวกตายยกรัง ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีและปลอดภัยกับคนและสัตว์
  3. ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Q การรับประกันเป็นอย่างไร

  ให้ความสำคัญในการบริการและดูแลตลอดสัญญาการรับประกันหรือการบริการ

 • Q เมื่อหมดสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาจะมีผลอะไรหรือไม่

  มีผลคือไม่มีผู้เข้าคอยช่วยตรวจสอบดูแลต่อให้ ดังนั้นควรจะต่อสัญญาน่าจะเป็นประโยชน์กว่า

การจัดการสัตว์และแมลงรบกวนชนิดอื่นๆ

 • Q มดมีอันตรายหรือไม่

  มีอันตรายต่อมนุษย์ โดยการกัดหรือต่อย พร้อมทั้งปล่อยน้ำพิษลงในแผลที่กัดทำให้รู้สึกเจ็บปวด บางทีอาจมีอาการคัน ปวดบวมหรือปวดแสบปวดร้อน บางคนอาจจะแพ้ และทำให้เกิดอาการรุนแรงได้

 • Q มดมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไร

  มดมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์วงจรชีวิตประกอบด้วยระยะ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

 • Q มดมีกี่วรรณะ

  มดมี 3 วรรณะ ได้แก่
  1) วรรณะมดแม่รังหรือราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถสืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่ในการเริ่มต้นสร้างรังและวางไข่
  2) วรรณะสืบพันธุ์ จะประกอบด้วยมดเพศผู้และเพศเมียที่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยทั่วไปจะมีปีกใหญ่กว่ามดงานแต่เล็กกว่ามดราชินี มีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อขยายรังใหม่
  3) วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมันไม่มีปีก ซึ่งจะทำหน้าที่ออกหาอาหาร


 • Q มดมีลักษณะทั่วไปเป็นอย่างไร

  ลักษณะทั่วไปของมดจะมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่างกัน ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะต่างกันไปตามมดแต่ละกลุ่ม


 • Q ความแตกต่างระหว่างมดกับปลวก

  - ปลวก มีปีก 2 คู่หน้าหลังแต่ความยาวของปีกเท่ากัน ส่วนมด มีปีก 2 คู่ แต่ปีกมดจะมีปีกอยู่ 1 คู่ที่สั่นกว่าอีกคู่
  - ปลวก จะมีส่วนที่เรียกว่าเอวหน้า และหนวดมีลักษณะเหมือนลูกปัดกลมๆ เรียงต่อกันเป็นแนวตรง แต่มดจะมีเอวคอดเรียว และหนวดเป็นเส้นโค้งหักศอก

 • Q มดมีพฤติกรรมการหาอาหารเป็นอย่างไร

  มดมีลักษณะการเดินสุ่มหาแหลางอาหารจากกลิ่นในขณะที่เดินหาอาหารจะปล่อยสารเคมีเป็นกลิ่นเพื่อเป็นการนำทางให้สมาชิกในรังตัวอื่นๆ โดยมดออกหาอาหารได้ในเวลากลางวันและกลางคืน กินอาหารได้หลากหลาย กินได้ทั้งเมล็ดพืชหรือของเหลว มดตัวอ่อนจะกินเนื้อสัตว์ ส่วนมดงานจะกินของหวาน

 • Q มดมีกี่ชนิดอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไร

  มดชนิดที่สำคัญมีประมาณ 8 ชนิด ได้แก่

  1) มดคันไฟ
  มีสีเหลืองแดง มีขนที่หัว หนวดมี 10 ปล้อง อกแคบ โดยอกปล้องแรกกลม ทำรังอยู่ในดิน กินแมลงและซากสัตว์เล็กๆ ทำอันตรายกับคนได้ทั้งการกัดและการต่อยเหล็กไน

  2) มดละเอียด indicum
  มีสีแดงสนิมปนน้ำตาล ส่วนท้องใส หนวดมี12ปล้อง อกยาวแคบ ทำรังอยู่บนดินพบตามบ้านที่อยู่อาศัย ชอบกินของหวาน เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันโดยการกัด แต่จะเจ็บเล็กน้อย


  3) มดละเอียด pharaonis

  มีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีแดงสว่างใส ท้องมีสีเข้มเกือบดำ หนวดมี 12 ปล้อง ทำรังอยู่ภายนอกบ้านแต่มดงานจะเข้ามาหาอาหารในบ้าน กินได้ทั้งน้ำตาลและเนื้อสัตว์ เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันโดยการกัด แต่จะเจ็บเล็กน้อย

  4) มดเหม็น
  มีหัวและอกสีดำ ท้องสีน้ำตาลอ่อน ตารวมใหญ่อยู่ด้านหน้า ทำรังบนดินร่วนโคนต้นไม้ เข้ามาหาอาหารในบ้านเรือน จะขับมูลปนเปื้อนในอาหาร ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็น การกัดจะเจ็บเล็กน้อย


  5) มดดำ
  มีสีน้ำตาลเข้มบางส่วนสีดำ ขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมทั่วไป หนวดมี 12 ปล้อง ทำรังตามรอยแตกของต้นไม้ หรือในดินใต้วัสดุต่างๆ ชอบกินน้ำหวาน ทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าอันตราย

  6) มดง่าม
  มีสีน้ำตาลเข้ม กรามใหญ่ หนวดมี 11 ปล้อง ทำรังอยู่ในดินร่วนในที่ร่ม กินแมลงและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ทำอันตรายกับคนโดยการกัด อาการจะคล้ายกับมดคันไฟต่อย

  7) มดแดง
  มีสีแดงสนิม หัวและส่วนอกมีขนสั้นๆ สีขาว หนวดมี 12 ปล้อง ทำรังบนต้นไม้ใหญ่ กินแมลงและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะเจ็บมาก ต่อมาจะบวมและคัน

  8) มดตะนอย
  มีสีดำปนน้ำตาลเหลือง มีขนกระจายบางๆไม่เป็นระเบียบ หนวด 12 ปล้อง ทำรังบนต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้ว กินเนื้อเป็นอาหาร จะต่อยโดยใช้เหล็กไน ผู้ถูกต่อยจะปวดคล้ายผึ้งต่อย จะบวมและคันมาก


 • Q แมลงสาบมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไร

  แมลงสาบจะเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ มี 3ระยะคือไข่ ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย แมลงสาบจะมีขา3 คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลัง ขามีลักษณะที่เป็นขาสำหรับวิ่งทำให้แมลงสาบวิ่งได้เร็วมาก มีนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย1คู่ มีขนเล็กๆจำนวนมากปกคลุมรอบหนวด ปากมีลักษณะแบบกัดเคี้ยว

 • Q แมลงสาบมีอันตรายอย่างไรบ้าง

  เป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆ เช่นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตชัว โรคอุจจาระร่วง บิด ไทฟรอยด์และอาหารเป็นพิษ ซึ่งติดต่อมาสู่มนุษย์ได้โดยเชื้อโรคเหล่านี้ติดต่อมากับขาหรือตัวของแมลงสาบเวลาออกหากินตามบริเวณที่สกปรกและอาจจะปนเปื้อนมากับภาชนะที่แมลงสาบเดินผ่านได้

 • Q แมลงสาบที่พบในประเทศไทยคือแมลงสาบอะไร

  แมลงสาบที่พบในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 12 ชนิด และแมลงสาบที่พบโดยทั่วไปตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้แก่แมลงสาบอเมริกัน และแมลงสาบเยอรมัน โดยลักษณะของแมลงสาบ 12 ชนิดเป็นดังนี้

  1) แมลงสาบอเมริกัน มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่พบในบ้านเรือน ลำตัวสีน้ำตาลแดงมัน หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัวปีกยาวถึงส่วนปลายของท้อง สีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีก พบมากตามท่อระบายน้ำ บ้านเรือน

  2) แมลงสาบบรุนเนีย มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย ลักษณะคล้ายคลึงกับแมลงสาบอเมริกัน แต่ลำตัวมีสีนำตาลแดงคล้ำ พบมากตามบ้านเรือน

  3) แมลงสาบออสเตรเลีย มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย ลักษณะคล้ายคลึงกับแมลงสาบอเมริกันแต่ลำตัวมีสีนำตาลแดงเข้มกว่าและปีกมีสีเหลืองอ่อน พบตามนอกบ้าน หรือเรือนเพาะชำ

  4) แมลงสาบฟูลิจิโนซ่า มีลักษณะใกล้เคียงกับแมลงสาบอเมริกัน แต่ลำตัวสีน้ำตาลเข้มมันวาว พบในบ้านตามห้องนอนและห้องครัว

  5) แมลงสาบเยอรมัน เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้อง พบมากตามบ้านเรือน ตามพุ่มไม้และถังขยะ

  6) แมลงสาบลิทุลิคอลิส เป็นแมลงสาบที่คล้ายแมลงสาบเยอรมันมาก มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว พบเกาะอยู่ตามบ้านเรือนฝาผนังอาคาร

  7) แมลงสาบผี เป็นแมลงสาบที่มีขนาดปานกลางหรือใหญ่ มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว พบตามบ้านเรือนอาคาร

  8) แมลงสาบซินเนเรีย เป็นแมลงสาบที่มีขนาดปานกลาง ลักษณะอ้วนเตี้ย ส่วนท้องค่อนข้างอ้วนกลม ขาสั้น พบตามบ้านเรือนบริเวณครัว

  9) แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์ มีหนวดเรียวยาวกว่าลำตัว ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเข้ม พบในบ้านเรือน ตู้เก็บเอกสาร ลิ้นชัก

  10) แมลงสาบสุรินัมหรือแมลงสาบแกลบ เป็นแมลงสาบที่มีขนาดปานกลาง ปีกมีสีอ่อนกว่าลำตัว พบตามอาคารบ้านเรือน

  11) แมลงสาบคอนซินนา มีขนาดเล็ก ลำตัวและปีกสีน้ำตาลดำ พบในประเทศไทยครั้งเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2526

  12) แมลงสาบอินดิคัสหรือแมลงแกลบ เป็นแมลงสาบที่ค่อนข้างคล้ายกับแมลงสาบสุรินัม มักพบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้นหรือมีดิน

 • Q หนูมีลักษณะอย่างไร

  หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมี4 เท้า รูปร่างทรงกระบอก ลำตัวมีขนปลกคลุมตลอดจนถึงหัว ตาโต และใบหูใหญ่ บริเวณจมูกและปากมีขนยื่นยาวออกมาเห็นเด่นชัด มีหาง ขาหน้าเล็กมี4นิ้ว ส่วนขาหลังใหญ่มี 5 นิ้ว


 • Q หนูมีผลร้ายอะไรบ้าง

  หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจทั้งทางตรง ซึ่งความเสียหายตรงที่เด่นชัดคือ การกัดแทะพืชผลของชาวไร่ชาวสวนและการกัดแทะเสื้อผ้าอาหารของใช้ในบ้านและตลาด และทางอ้อมคือทำให้เกิดการปนเปื้อนต่างๆจากหนู ซึ่งหนูเป็นพาหะนำโรคหลายอย่างเช่นโรคไข้ฉี่หนู ไข้หนู กาฬโรค โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

 • Q หนูมีการขยายพันธุ์อย่างไร

  หนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วเกือบตลอดปี ปกติหนูจะโตเต็มที่เมื่ออายุ 2-3 เดือนขึ้นไป ในเวลา1ปีหนู1คู่สามารถขยายพันธุ์รวมกันได้มากกว่า 1,000-15,000 ตัว

 • Q ยุงมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไรและอาหารของยุงคืออะไร

  ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 ระยะคือ
  1) ระยะไข่ ใช้เวลา 2-3 วัน ในการฝักตัวเป็นลูกน้ำ
  2) ระยะลูกน้ำ การเจริญเติบโตใช้เวลา 7-20 วัน
  3) ระยะตัวโม่ง ระยะนี้ใช้เวลาเพียง 1-3 วัน
  4) ระยะตัวเต็มวัย หรือยุง

  ยุงตัวเต็มวัยทั้งสองเพศกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ เลือดคนและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดแต่ยุงที่ดูดเลือดจะเป็นยุงตัวเมียเท่านั้น


 • Q ยุงในประเทศไทยที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆมีกี่ชนิดและมีลักษณะทั่วไปของยุงแต่ละชนิดเป็นอย่างไร

  มี 4 ชนิด ได้แก่ ยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือหรือยุงฟิลาเรีย มีลักษณะทั่วไปดังนี้

 • Q ตัวเรือดคืออะไร

  ตัวเรือดเป็นแมลงในอันดับเฮมิพเทร่า มีลักษณะคือปีกคู่หน้าครึ่งแข็งครึ่งอ่อน ปากเป็นแบบเจาะดูด งอพับไว้เมื่อไม่ได้ใช้ เป็นศัตรูภายนอกของคนและสัตว์ เช่นสัตว์ปีก ค้างคาว ส่วนใหญ่ดูดเลือดคน ทำให้เกิดอาการแพ้ เนื่องจากปล่อยสารบางอย่างพร้อมกับน้ำลายขณะดูดเลือด


 • Q ตัวเรือดมีลักษณะเป็นอย่างไร

  ตัวเรือดมีลำตัวแบน รูปไข่ สีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ5-7 มม. เพศเมียมีขนาดโตกว่าเพศผู้ ตามลำตัวจะมีขนเล็กๆ ปีกมองเห็นไม่ชัดลดรูปเป็นแผ่นเล็กๆ หัวติดกับปล้องแรก หนวดมี4 ปล้อง  ส่วนท้องมี 11 ปล้อง ปล้องที่ 2-9จะเห็นได้ชัดเมื่อเรือดดูดกินเลือด

 • Q ตัวเรือดมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร

  ไข่ของเรือดมีสีขาว รูปไข่ ไข่จะฟักภายใน 6-10 วัน ตัวอ่อนที่ฝักจากไข่ใหม่ๆจะตัวเล็กบางยังซีดอยู่ ตัวอ่อนมี 5 ระยะการลอกคราบ ประมาณ 8 วัน อุณหภูมิและเลือดมีผลต่ออายุขัยของเรือด


 • Q ตัวเรือดกินอะไรเป็นอาหาร

  ตัวเรือดเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ตอนกลางวันจะหลบซ่อนตามรอยแตกหรือซอก ร่องของเตียง ระหว่างแผ่นกระดาน เวลากินเลือดคนจะเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าหรือบนสิ่งอื่นการกินเลือดครั้งหนึ่งประมาณ 10-15 นาที เมื่อกินอิ่มจะกลับไปซ่อนตัวตามที่อยู่อาศัย


 • Q ตัวเรือดมีอันตรายอย่างไรบ้าง

  ทำให้เกิดความรำคาญ ทำให้คนที่ถูกเรือดดูดเลือดมีอาการอ่อนเพลียและมีอาการแพ้ คือจะมีตุ่มแดงบวม คันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน และอาจถ่ายทอดเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนที่เรือดดูดได้

 • Q เห็บคืออะไร

  ปรสิต 8 ขา ศัตรูตัวร้ายที่มักสร้างปัญหาและความรำคาญใจให้กับสุนัขและผู้เลี้ยง ซึ่งพิษภัยของเห็บตัวเล็กๆ นี้ถือเป็นสาเหตุในอันดับต้นๆ ที่ทำให้สุนัขป่วยเป็นโรคพยาธิในเม็ดเลือด โรคผิวหนัง โรคตับ โรคไต และโรคโลหิตจางที่อาจทำให้สุนัขเสียชีวิตได้


 • Q เห็บมีวงจรชีวิตอย่างไร

  เห็บมีการเจริญเติบโต4 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย ตามลำดับ โดยเห็บตัวเมียจะผสมพันธุ์กับเห็บตัวผู้บนตัวสุนัขก่อนที่จะทิ้งตัวลงพื้นแล้วไปหาที่วางไข่ ได้แก่ ซอกกรงสุนัข กำแพง รอยแตกของปูน พื้นบ้าน สนามหญ้า ฯลฯ โดยเห็บตัวเมียจะวางไข่เพียงครั้งเดียว (ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ฟอง) โดยใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 10 วัน


 • Q เห็บมีอันตรายอย่างไร

  เห็บจะดูดกินเลือดของสุนัขเเละสัตว์เลี้ยง รอยกัดของเห็บจะทำให้เกิดบาดแผลบนผิวหนังของสุนัขทำให้ติดเชื้อเป็นหนอง และก่อให้เกิดความรำคาญและอาการคัน เห็บยังเป็นพาหะของเชื้อพยาธิในเม็ดเลือด

 • Q หมัดมีลักษณะอย่างไร

  หมัดตัวเต็มวัยเป็นแมลงที่ไม่มีปีกขนาดเล็ก มีความยาวลำตัวประมาณ 1-2.5 มิลลิเมตร ลำตัวแบนทางด้านข้างสีออกน้ำตาลดำหรือสีออกเเดงดำ ลำตัวปกคลุมด้วยขน ส่วนหัวแคบเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวเป็นปล้องปกคลุมด้วยขน มีขา3คู่โดยขาคู่หลังยาวใช้สำหรับการกระโดด


 • Q หมัดมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไร

  หมัดเพศผู้และเพศเมียจะดูดกินเลือดบนตัวสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัยและผสมพันธุ์กัน ตัวเมียจะออกไข่ เปลือกไข่ที่เรียบลื่นจะทำให้ไข่ไม่ติดขนสัตว์เลี้ยงแต่จะตกลงสู่พื้น ตัวอ่อนระยะที่ 1จะลอกคราบ 2 ครั้ง จนเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ต่อมาเป็นระยะดักแด้หมัดตัวเต็มวัยก็จะฟักออกมาและขึ้นเกาะตัวสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเพี่อดูดกินเลือดต่อไป


 • Q หมัดมีอันตรายอย่างไร

  ตัวเต็มวัยนั้นจะดูดกินเลือดของสุนัขเเละสัตว์เลี้ยง รวมถึงคนด้วยแต่ไม่บ่อยนัก ส่งผลให้สุนัขเเละสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะโลหิตจางสร้างความรำคาญ ทำให้คัน ไม่สบายตัว เครียด สุนัขเเละสัตว์เลี้ยงบางตัวอาจแพ้โปรตีนจากน้ำลายของหมัดซึ่งจะทำให้สุนัขเเละสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบ ขนร่วง และอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้