ระบบเซนตริคอน เลือกซี.เอส.กรุ๊ป


ระบบการกำจัดปลวกเซนตริคอน ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวก โดยการออกหาอาหารของปลวกงานที่เปรียบเสมือนกับรากของต้นไม้ที่กินบริเวณกว้าง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งวันตลอด24ชั่วโมง เมื่อปลวกงานพบไม้ที่เป็นอาหารโปรดซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในเซนตริคอน สเตชั่น และเมื่อเจ้าหน้าที่ของเราตรวจพบปลวกที่กำลังกัดกินไม้เหยื่อใน “เซนตริคอน สเตชั่น” เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเปลี่ยนไม้เหยื่อมาเป็นเหยื่อกำจัดปลวก ที่มีชื่อทางการค้าว่า “รีครูท ทู” จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการต่อไปขั้นตอนของ “ปล่อยปลวกกลับบ้าน ไปผลาญรัง” โดยอาศัยการเลียนแบบพฤติกรรมของปลวกงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปลวกงานเหล่านี้จะกลับไปที่รังแล้วแพร่กระจายสารที่ติดตัวมาไปทั้งรังซึ่งจะไปยับยั้งขบวนการลอกคราบโดยสารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสมและปลวกจะตายในเวลาต่อมา ประชากรปลวกที่เหลือก็ต้องตายยกรังด้วยเนื่องจากขาดอาหาร

ดังนั้นคุณสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าบริษัทของเรามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ด้วยการกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยระบบเซนตริคอน