ทราบหรือไม่ ระบบเคมีประกอบด้วยสารเคมีอะไรมาไขข้อสงสัยกันโดยชนิดของสูตรผสมของสารกำจัดปลวกชนิดเข้มข้นที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ได้แก่

  • EC (emulsifiable concentrate)ลักษณะเป็นของเหลวที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเจือจางด้วยน้ำจะได้สารอิมัลชั่น ที่มีลักษณะขุ่นขาว
  • SC (suspension concentrate)ลักษณะเป็นสารผสมแขวนลอยของสารออกฤทธิ์ในของเหลว ไม่ตกตะกอนเมื่อนำไปเจือจางด้วยน้ำ
  • SL (soluble concentrate)ลักษณะเป็นของเหลวที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนใช้ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำ
  • SP (soluble powder)ลักษณะเป็นรูปผง ก่อนใช้นำไปผสมด้วยน้ำ สารออกฤทธิ์จะละลายน้ำได้
  • WP (wettable powder)ลักษณะเป็นรูปผง ก่อนใช้ต้องเจือจางด้วยน้ำจะได้สารละลายในรูปของสารแขวนลอย สูตรนี้เหมาะสำหรับการอัดวัตถุอันตรายลงดินหรือฉีดพ่นบนพื้นดินบริเวณรอบอาคารบ้านเรือน