ปลวกพันธุ์ไหนที่ใช้ระบบเซนตริคอน


จากการวิจัยพบว่าระบบเซนตริคอนสามารถกำจัดปลวกสกุล Coptotermes ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปลวกสกุลนี้ทำรังอยู่ใต้ดินหรือทำรังสำรองอยู่ภายในช่องว่างระหว่างฝ้าสองชั้นในอาคาร ในการออกหาอาหาร ปลวกจะทำท่อทางเดินดินขึ้นมาเป็นท่อกลม ลักษณะการกินเนื้อไม้ของปลวกสกุลนี้จะกินเข้าไปเป็นร่องลึกตามแนวความยาวของเสี้ยนไม้ โครงสร้างที่ถูกทำลายมากๆ เนื้อไม้ภายในจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างดิน มีลักษณะเป็นรูพรุน คล้ายฟองน้ำ ในขณะที่ผิวไม้ภายนอกยังดูปกติอยู่ ปลวกสกุลนี้พบเข้าทำลายและก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับบ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่

ระบบเซนตริคอนสามารถกำจัดปลวกสกุลนี้ได้ทั้งหมดเป็นรังๆไป อาจจะมีปัญหาปลวก ขี้นมาได้ตลอด เนื่องจากพอถึงหน้าฝนเมื่อไรก็จะมีแมลงเม่าบินออกมาเล่นไฟเพื่อออกมาหาคู่ที่สมบูรณ์ผสมพันธุ์ สลัดปีกแล้วหาที่ที่สมบูรณ์และมีอาหารได้ นั้นก็สามารถสร้างเป็นรังปลวกขึ้นมาได้อีก