”ปลวก” วัฏจักรชีวิตในกองดินหรือบ้านคุณ


 


คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า “ปลวกที่อาศัยอยู่ในดินใต้บ้านคุณหรือบริเวณใกล้เคียงบ้านคุณจะไม่มาทำลายและสร้างความเสียหายกับบ้านคุณ” เรามาทำความรู้จักปลวกให้มากขึ้น

ปลวกที่อาศัยและทำรังอยู่ในดิน มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อับชื้นและมีแหล่งอาหาร เช่น ปลวกในสกุล Coptotermes ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ทำลายบ้านเรือน, Mivrotermes, Ancistrotermes และ Hypotermes เป็นต้น ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ

ปลวกเป็นแมลงที่มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ ปลวกช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ ส่วนโทษที่เกิดจากปลวกคือทำให้เสียหายต่อ กล้าไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ที่ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในของอาคารบ้านเรือน

ดังนั้นจะเห็นว่าวัฏจักรชีวิตในกองดินของปลวกอาจจะเป็นวัฏจักรชีวิตในบ้านคุณ นั่นคือบ้านคุณอาจเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกซึ่งมาทำลายบ้านคุณทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินของคุณ