เข้าถึงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ของเซนตริคอน


ระบบเซนตริคอนคือระบบที่จะใช้เหยื่อในการกำจัดปลวก ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารตามธรรมชาติของปลวก โดยการออกหาอาหารของปลวกงานที่เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่แตกสาขาของรากออกไปโดยกินบริเวณกว้าง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลวกงานพบไม้ซึ่งเป็นอาหารโปรดและเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในเซนตริคอน สเตชั่น มันจะปล่อยสารเฉพาะตัวของมันตามเส้นทางการเดินให้ตัวอื่นๆ ออกมาที่แหล่งอาหาร หัวใจของระบบเซนตริคอน มีดังนี้

  • ตรวจตรา โดยติดตั้งSentricon Stationรอบบริเวณบ้าน โดยไม่ทำให้บ้านหรือสวนสวยต้องชำรุด ปราศจากการขุดเจาะภายในตัวบ้าน
  • กำจัด นำปลวกที่ติดกับดัก ไปใส่Recruit IIเพื่อนำพาประชากรปลวกทั้งรังมากิน “เหยื่อ” ตามพฤติกรรมการส่งสัญญาณบอกแหล่งอาหาร และนำสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่ติดตัวจาก Recruit II กลับไปผลาญรัง กุญแจสำคัญสู่การกำจัดให้สิ้นซาก “ตายยกรัง”
  • เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย “ไม้เหยื่อ” ในSentricon Stationจะทำหน้าที่ตรวจสอบ และดักจับปลวกที่มาจากแหล่งอื่น รอบบริเวณบ้านท่านตลอดระยะเวลาให้บริการโดยนักวิชาการ จาก ซี.เอส.กรุ๊ป ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้อย่างอุ่นใจว่า บ้านของท่านจะไม่มีปลวกมากล้ำกลายอีกต่อไป