วิธีการสำรวจหาปลวกที่เข้าทำลายภายในอาคาร


หลายคนอาจสงสัยว่าบริเวณบ้านหรืออาคารของตนเองนั้นมีสัตว์รบกวนแมลงหรือปลวกอาศัยอยู่หรือไม่ โดยเรามีวิธีในการสำรวจหาดังนี้

สำรวจจากเส้นทางเดินที่ปลวกจะเข้าสู่ตัวอาคาร โดยสังเกตจากท่อทางเดินที่ปลวกสร้างขึ้นมาตามแนวรอยแตกร้าวของโครงสร้าง บริเวณฐานรากเช่นเสา คาน พนัง วงกบประตู หน้าต่างท่อระบายน้ำ ฝ้า เพดาน เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มี ไฟฉายช่วยส่องแสงในบริเวณมุมมืดทำให้สังเกตปลวกได้ชัดขึ้น และคัตเตอร์ที่ช่วยในการหาตัวของปลวกจากท่อทางเดินดินที่ปลวกสร้างขึ้นหรือบริเวณไม้และสำรวจจากโครงสร้างไม้ต่างๆที่มีร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก อุปกรณ์ที่ใช้มี มีดปลายแหลม ไขควง เหล็กแหลม เพื่อถิ่มแทงหรือเคาะไปตามโครงสร้างไม้ เช่นคร่าวฝ้า คร่าวเพดาน เสา พื้นหรือผนัง ระหว่างคร่าวฝ้านั้นเพื่อค้นหาบริเวณที่ปลวกเข้าทำลาย