การสร้างอาณาจักรของปลวก


 

ทราบหรือไม่ ทั่วโลกมีปลวกมากกว่า2,000 ชนิด พบมากในเขตร้อน เขตอบอุ่น พบบ้างในเขตหนาว ปลวกชั้นต่ำมีประมาณ400 ชนิด ปลวกชั้นสูงมีประมาณ 1,600 ซึ่งมีปลวกประมาณ100 ชนิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีปลวกมากกว่า200ชนิดหรือ37สกุล

การสร้างอาณาจักรของปลวกเริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูการเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตก ปีละประมาณ2-3ครั้ง โดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมีย บินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำ เพื่อมาเล่นไฟและจับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นจึงสลัดปีกทิ้งไป แล้วเจาะลงไปสร้างรังในดินประมาณ2-3วัน จะเริ่มวางไข่ฟองเป็นเดี่ยวๆ และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน และเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย

ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวกไม่มีปีกและเป็นหมัน สารฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ราชินีผลิตออกมาเพื่อให้ตัวอ่อนกินซึ่ง เป็นตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นวรรณะต่างๆ และตัวอ่อนบางตัวจะเจริญไปเป็นวรรณะสืบพันธุ์รองทำหน้าที่ในการสร้างอาณาจักรของปลวกและผสมพันธุ์ออกไข่เพิ่มประชากรกรณีที่ราชินีราชาถูกทำลายไป