ความต่างของระบบเคมีและระบบเซนตริคอน


ระบบเคมีจะเป็นระบบที่ใช้น้ำยาสารเคมีเป็นอีกวิธีที่ใช้ป้องกันปลวกใต้ดินที่ต้นตอที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS โดยการฉีดอัดเคลือบน้ำยาที่พื้นดินใต้ตัวอาคารพักอาศัยทั่วไปในระหว่างก่อสร้างทั้งแบบพื้น ค.ส.ล. ติดดินและยกพื้น เริ่มปฏิบัติงานหลังจากการถม อัดดิน ทราย ชั้นสุดท้ายจนแน่นเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการเทพื้น ค.ส.ล.“แต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร” และอีกแบบคือเป็นระบบที่ใช้เมื่อสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงใช้สารเคมีฉีดพ่นในบริเวณที่พบเจอปลวกหรือจุดสำคัญๆที่เสี่ยงต่อการพบเจอปลวก

ส่วนระบบเซนตริคอนเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบเหยื่อกำจัดปลวก (Baiting System) ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้าน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง เหยื่อที่ใช้ มีผลยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ทำให้ปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงเป็นผลให้รังล่มสลาย