การทำงานของเจ้าหน้าที่ในระบบเซนตริคอน


บริษัทเรามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระบบการทำงานของระบบเซนตริคอนและการตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบเส้นทางและแหล่งทำลายของปลวก
  2. ติดตั้งกล่องรีครูท เอจี บริเวณที่พบเจอปลวกหรือจุดที่เหมาะ
  3. ติดตั้งเซนตริคอน สเตชั่น รอบตัวบ้านโดยมีระยะห่างแต่ละสเตชั่น3-4เมตร
  4. เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบทุก2-3สัปดาห์ ระหว่างการใช้เหยื่อ
  5. เมื่อปลวกหมด จะเข้ามาตรวจสอบทุก2เดือนจนสิ้นสุดสัญญา