ปลวกทำลายบ้าน Microcerotermes


 

รูปร่างลักษณะของปลวกทหารพันธุ์ Microcerotermes จะมีรูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาล มีความยาวส่วนหัววัดถึงฐานกราม1.43-1.75 มม. ส่วนกว้างสุดประมาณ0.91-1.10 มม. กรามยาว1.06-1.20 มม. รูปร่างคล้ายเคียว ด้านในกรามทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นฟันเลื้อย

ปลวกสกุลนี้จัดเป็นปลวกชนิดสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดิน บนต้นไม้หรือบนโครงสร้างของอาคาร ลักษณะค่อนข้างกลมหรือทรงกรวยแหลม รังดินมักจะแข็งมากยากที่จะทุบให้แตก ผิวรังหยาบขรุขระ มีติ่งหรือกรีบเล็กๆยื่นอออกมา โครงสร้างภายในมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ในการหาอาหารปลวกจะทำทางเดินขึ้นมาเป็นท่อกลม ลักษณะแห้งแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.3 ซม. ลักษณะการกินเนื้อไม้ของปลวกสกุลนี้จะกินไปตามแนวความยาวของเสี้ยนไม้ เป็นร่องลึกเข้าไป ที่บริเวณผิวไม้จะมีร่องรอยขี้ปลวกเป็นจุดดำๆ กระจายอยู่ทั่วไป ปลวกสกุลนี้พบเข้าทำลายและสร้างความเสียหายกับตัวอาคารและบ้านเรือนแถบชนบทจัดเป็นปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายลองลงมาจากปลวก Coptotermes