มั่นใจบ้านคุณปลอดภัยด้วยระบบเซนตริคอน


 

ระบบเซนตริคอนเป็นระบบที่จะใช้เหยื่อในการกำจัดปลวกสกุล Coptotermes โดยจะติดตั้ง Sentricon Station ในพื้นดินของบ้าน หรือถ้าบ้านที่ไม่มีพื้นดินก็จะติดตั้งบริเวณที่พบปลวกโดยต้องติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่คอยปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ระบบการกำจัดปลวกเซนตริคอน ทำงานด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวก โดยการออกหาอาหารของปลวกงานที่กินบริเวณกว้าง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลวกงานพบไม้ซึ่งเป็นอาหารโปรดและเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในเซนตริคอน สเตชั่น มันจะปล่อยสารเฉพาะตัวของมันตามเส้นทางการเดินให้ตัวอื่นๆ ออกมาที่แหล่งอาหาร โดยหัวใจของระบบเซนตริคอน คือการทำงานที่มีระบบหรือยุทธศาสตร์3อย่างคือตรวจตรา กำจัด เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบ้านคุณจะปลอดภัยและปลวกจะหมดไปจากบ้านคุณแน่นอน