สารที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวก


คุณทราบหรือไม่เหยื่อกำจัดปลวกที่ใช้ในระบบเซนตริคอนมีสารอะไร ลองมาดูกันดีกว่า….

ระบบเซนตริคอนประกอบไปด้วยเหยื่อที่มีชื่อทางการค้าว่าเหยื่อรีครูท ทู (Recruit II) และ เหยื่อรีครูท เอจี (Recruit AG)ซึ่งเหยื่อทั้งสองจะมีสารประกอบตัวเดียวกันคือHexaflumuron เป็นสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงIGR ที่ยับยั้งการลอกคราบ ทำให้แมลงลอกคราบไม่ได้จึงเจริญเติบโตไม่ได้ สาร Hexaflumuron นี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งนั่นก็คือสารเหล่านี้จะมีผลโดยตรงกับแมลงเท่านั้น