สามารถซื้อเซนตริคอนติดตั้งเองได้หรือไม่


ระบบเซนตริคอนเป็นระบบการป้องกันและกำจัดปลวกโดยการติดตั้งเซนตริคอน สเตชั่น ซึ่งต้องได้รับการดูแลตรวจสอบจากผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ จึงไม่เหมาะสมที่จะซื้อไปติดตั้งเอง เนื่องจากประสิทธิภาพของเซนตริคอน สเตชั่น อาจลดลงและการทำงานของระบบเซนตริคอนจะต้องเป็นการทำงานที่เป็นระบบซึ่งทางบริษัทของเราจะมีการทำงานที่เป็นระบบ จะมีการดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดการใช้บริการเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเซนตริคอนและเพื่อการกำจัดปลวกที่ได้ผลตายยกรัง