อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กำจัดแมลง


คุณทราบหรือไม่อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดแมลงในระบบเคมีที่ใช้มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน โดยมีตัวอย่างที่อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญๆดังนี้

  1. ลูกยาง มีลักษณะ เป็นทรงกลมหรือรูปไข่ ทำมาจากยางภายในบรรจุวัตถุอันตรายชนิดผงปริมาณ100-200กรัม ส่วนปลายของลูกยางประกอบด้วย หลอดหรือท่อโลหะขนาดเล็ก เหมาะสำหรับนำไปใช้ในบริเวณรอยแตกรอยร้าวเล็กๆหรือตามขอบบัว
  2. ถังฉีดแบบอัดลม เป็นทรงกระบอก ความจุประมาณ 1,5และ10ลิตร หัวฉีดที่ใช้ทั่วไปมี3ชนิดคือ แบบรูปพัด แบบโคนหรือแบบกรวย ใช้สำหรับฉีดวัตถุอันตรายกำจัดแมลงให้มีฤทธิ์ตกค้าง
  3. เครื่องยนต์ฉีดแรงดันต่ำ เป็นเครื่องมือที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอันตรายที่ต้องผสมน้ำ เครื่องมือชนิดนี้มีแรงสูงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  4. หัวอัดวัตถุอันตรายลงดิน รูปร่างเป็นท่อโลหะขนาดยาวประมาณ1เมตร คล้ายตัวT ขนาดความกว้างของท่อประมาณ5/8นิ้วหรือ4/8นิ้ว หรือ3/8นิ้ว ส่วนปลายของท่อจะมีรูเล็กๆทั้งหมด2-4รู
  5. เครื่องพ่นหมอก เป็นเครื่องมือที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อันตราย ชนิดที่ต้องเตรียมน้ำมันดีเซล หรือน้ำมันก๊าดก่อนใช้ มี2ชนิด คือชนิดใช้ไฟฟ้าและเบนซิน
  6. สว่านเจาะ ใช้เจาะพื้นผิวเพื่ออัดวัตถุอันตรายต่างๆ
  7. เครื่องมือที่ใช้ดักหนู เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับวัตถุอันตรายกกำจัดหนูชนิดเหยื่อสำเร็จรูป