วิถีแบบปลวกปลวก
ทราบหรือไม่ปลวกมีอยู่ 2 ประเภท คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ และ ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งปลวกมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อับชื้น ที่มืดและมีแหล่งอาหาร

การขยายพันธุ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูกาลเหมาะสม หรือช่วงหลังฝนตก ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง โดยช่วงเวลาพลบค่ำแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมียจะบินมาเล่นไฟ จับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้น จึงสลัดปีกทิ้งไป แล้วเจาะลงไปสร้างรังในดินในบริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้นประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน และเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวกที่เป็นหมัน สารฟีโรโมน (PHEROMON) เป็นสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินี เพื่อให้ตัวอ่อนกิน จะเป็นตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่างๆ โดยบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเป็นปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์อยู่ ซึ่งในช่วงระยะเจริญพันธุ์ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็นแมลงเม่ามีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่ก็จะบินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป

ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัย