การทำงานของระบบเซนตริคอน
ระบบเซนตริคอนของเราเป็นทั้งระบบกำจัดและระบบป้องกันปลวกที่จะสามารถดูแลบ้านคุณด้วยระบบ 3 ยุทธศาสตร์ในการทำงานคือ

  1. ตรวจตราโดยติดตั้ง Sentricon Station รอบบริเวณบ้าน โดยไม่ทำให้บ้านหรือสวนต้องชำรุด ปราศจากการขุดเจาะภายในตัวบ้าน
  2. กำจัดนำปลวกที่ติดกับดัก ไปใส่ Recruit II เพื่อนำพาประชากรปลวกทั้งรังมากิน “เหยื่อ” ตามพฤติกรรมการส่งสัญญาณบอกแหล่งอาหาร และนำสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่ติดตัวจาก Recruit II กลับไปผลาญรัง กุญแจสำคัญสู่การกำจัดให้สิ้นซาก “ตายยกรัง”
  3. เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดย “ไม้เหยื่อ” ใน Sentricon Station จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และดักจับปลวกที่มาจากแหล่งอื่น รอบบริเวณบ้านท่านตลอดระยะเวลาให้บริการโดยนักวิชาการ จาก ซี.เอส.กรุ๊ป