สัญญาณอันตรายใกล้ตัวคุณจาก “ปลวก”


 หลายคนอาจคิดว่าเรื่องปลวกเป็นเรื่องที่ไกลตัว ถ้าไม่พบเจอกับตัวคุณเอง แล้วคุณรู้หรือไม่ ซึ่งคุณไม่อาจมองเห็นปลวกหรือภัยคุกคามเหล่านั้นได้ จนกว่าปลวกจะทำทางเดินเข้ามาสู่บ้านคุณ หรือเกิดความเสียหายแล้ว เพราะปลวกอาศัยอยู่ในที่ที่มีความชื้นและมีแหล่งอาหาร หรือปลวกเหล่านั้นอาจกำลังอาศัยอยู่ในดินใต้บ้านคุณ

จึงทำให้สังเกตและมองเห็น รวมถึงการตรวจสอบปลวกเป็นไปได้ยากและอาจจะทำให้คุณไม่สนใจและละเลยปัญหาที่ยังไม่เกิดเหล่านั้น และมักจะพบปลวกเมื่อทรัพย์สินเสียหายจนสายเกินไป ซึ่งปลวกมีพฤติกรรมกินไม้จากด้านใน ดังนั้น การสังเกตการบุกรุกของปลวกจึงค่อนข้างที่จะทำได้ยาก

คุณรู้หรือไม่ ปลวกกินอาหารตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก หมายความว่าพวกมันกำลังทำลายไม้ที่เป็นโครงสร้างของบ้านคุณและกำลังทำลายทรัพย์สินต่างๆในบ้านของคุณอยู่ตลอดเวลา หากปล่อยปัญหานี้ทิ้งไว้ ปลวกสามารถจะทำลายไม้ และทำลายโครงสร้างบ้านของคุณไปเรื่อยๆ และอาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างมากมายตามมา คุณเห็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวคุณจาก “ปลวก”แล้วหรือยัง