รู้จักเซนตริคอน"เซนตริคอน"

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากบริษัทเท่านั้น


ทำไมเฉพาะผู้ผ่านการอบรมเท่านั้นที่จะช่วยบ้านคุณจากปลวกได้

     การติดตั้งเซนตริคอนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะด้าน เทคนิคที่เราใช้นับเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุด และยังเป็นเทคนิคเชิงป้องกันที่ต้องอาศัยการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาและพฤติกรรมต่างๆของปลวก นอกจากนี้ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อสังเกตและติดตามรอยปลวกทั้งในเชิงป้องกันและกำจัด ด้วยเหตุนี้การติดตั้งระบบป้องกันและกำจัดปลวกของเซนตริคอนจึงต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกเฉพาะทางของเซนตริคอน โดยบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ เท่านั้น

     เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการหาอาหารของปลวกอย่างลึกซึ้ง เช่น ปลวกมีวิธีการหาอาหารอย่างไร การสื่อสารระหว่างกันของปลวก จุดเสี่ยงต่างๆภายในบ้านที่มีโอกาสโดนทำลายโดยปลวก สามารถแยกแยะสายพันธุ์ของปลวกได้ และรู้วิธีรวมถึงขั้นตอนในการจัดการกับปลวกแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีจะทราบว่าควรติดตั้ง “เซนตริคอน สเตชั่น” รอบบ้านคุณอย่างไรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรกลับมาตรวจสอบบ่อยแค่ไหน และเลือกใช้เหยื่อกำจัดปลวกได้ถูกที่และถูกเวลา

 

คุณจะวางใจบริษัทกำจัดปลวกที่คุณเลือกใช้ได้เพียงใด?

     บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ ได้คัดเลือกบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ล้วนแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆ เจ้าหน้าที่เซนตริคอนทุกคนล้วนผ่านการฝึกอบรมที่มีมาตราฐานทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติจนเชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลระบบกำจัดปลวกเซนตริคอน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเซนตริคอนจึงสามารถดำเนินการตรวจสอบ “เซนตริคอน สเตชั่น” ที่ถูกฝั่งตามจุดต่างๆรอบบ้านของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยความเอาใจใส่ ยิ่งไปกว่านั้น เซนตริคอนยังเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีการป้องกันปลวกและแมลงต่างๆในบ้าน คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบ้านอันแสนรักของคุณจะได้รับการปกป้องจากปลวกอย่างดีที่สุด