สาร Hexaflumuron


 สาร Hexaflumuron เป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน Recruit II และRecruit AG ซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงโดย มีผลกระทบต่อการสร้างไคติน ที่มีผลไปขัดขวางการลอกคราบโดยสารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสม หลังจากปลวกได้รับสารผ่านพฤติกรรมในการกินอาหาร และถ่ายทอดBAIT ของปลวกงานจำนวนมากมาย ในที่สุดจะทำให้สมาชิกในรังได้รับสารชนิดนี้อย่างทั่วถึง

อาการของปลวกเมื่อได้รับสารนี้เข้าไปคือ ปลวกจะมีลำตัวสีขาวขุ่น มีพฤติกรรมเชื่องช้าลง ปลวกงานจะอ่อนแอลงและค่อยๆตายไป ซึ่งมีผลทำให้จำนวนประชากรของปลวกงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ประสิทธิภาพของ Hexaflumuron เป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน Recruit II และ Recruit AG ซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงโดย มีผลกระทบต่อการสร้างไคติน ที่มีผลไปขัดขวางการลอกคราบโดยสารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ปลวกรับเข้าไป ดังนั้นการกินเข้าไปมากๆไม่ได้ทำให้ปลวกตายเร็วขึ้น ซึ่งสารตัวนี้ยังไม่แสดงผลจนกว่าปลวกจะมีการลอกคราบ และปริมาณของสารที่ใช้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และออกฤทธิ์ช้า ดังนั้นปลวกที่มีเวลาหลายสัปดาห์ในการรับสารนี้เข้าไปก่อนถึงการลอกคราบ และปลวกที่เหลือก็ยังเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จำไว้ว่าถ้าปลวกพบว่าสมาชิกในกลุ่มของปลวกตายอยู่ในหลอดบรรจุเหยื่อ (Baitube) ปลวกจะปิดทางเดินและทิ้งอาหารนั้นทันที