ปลวกไม่ถูกกับมดจริงหรือไม่


 

มดและปลวก เป็นศัตรูกัน เมื่อมดและปลวกได้พบเจอกันเมื่อใดก็เป็นต้องสู้กันและทำสงครามกัน และฝ่ายที่ต่อสู้ได้ชนะก็มักจะเป็นมดเสมอๆ เนื่องจากมดมีทั้งความว่องไว ความสามารถในการมองเห็นโดยใช้ตารวมที่เป็นเลิศและยังมีการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายประการ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นปลวกที่สามารถชนะมดได้ ถึงแม้ปลวกจะไม่มีดวงตาจึงไม่สามารถมองเห็น แต่ปลวกทหารก็มีขากรรไกรที่แข็งแรงกว่ามด ดังนั้นหากปลวกทหารร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับมด ซึ่งจะต้องรวบรวมพลปลวกทหารเป็นจำนวนมาก ก็สามารถที่จะต้านทานและเอาชนะมดได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปลวกไม่ถูกกับมดจริงๆ