บ้านของคุณหรือบ้านของปลวก


คุณเคยรู้หรือไม่ว่าบ้านที่คุณอยู่เป็นของคุณหรือบ้านที่คุณอยู่เป็นของปลวก เคยสงสัยและสังเกตหรือป้องกันบ้านคุณจากภัยอันตรายที่เข้ามาใกล้อย่างเงียบๆหรือไม่ ภัยจากปลวกเหล่านั้นอาจจะเข้ามาใกล้ตัวคุณโดยที่คุณไม่ทันระวังแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันได้เข้ามาใกล้คุณแล้ว

จากประสบการณ์ของบริษัทเรากว่า 34 ปี จะทำให้คุณเข้าถึงและป้องกันปลวกได้จากการกำจัดปลวก2ระบบคือระบบเคมีและระบบเซนตริคอนโดยระบบเคมีเป็นระบบที่สารเคมีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและระบบเซนตริคอนเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้านและสารเคมีได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ยังมีนักวิชาการปริญญาที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านจาก Dow AgroSciences เจ้าของ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจบ้านคุณปลอดภัย ไว้วางใจเรียกใช้บริษัทเรา บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด บ้านคุณก็เหมือนบ้านของเรา