ทราบหรือไม่ ปลวกสามารถทำลายบ้านคุณได้ทั้งหลังคุณทราบหรือไม่ ไม่ว่าบ้านของคุณจะเป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่หลังเล็กหรือหลังใหญ่ บ้านทุกหลังล้วนมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของกองทัพปลวกทั้งสิ้น พวกมันสามารถทำลายบ้านของคุณได้จากทุกทิศทาง

ไม่ว่าคุณจะพยายามออกแบบบ้านเพื่อป้องกันปลวกอย่างระมัดระวังเพียงใด ก็ยังมีโอกาสสูงที่ปลวกจะเข้ามาทำร้ายบ้านของคุณได้ แม้ว่าพื้นหรือผนังในบ้านของคุณจะทำจากคอนกรีต เหล่าปลวกใต้ดินก็สามารถบุกรุกเข้ามาตามรอยแตกหรือรอยแยกได้ จึงอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีการออกแบบโครงสร้างบ้านแบบไหนที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการบุกรุกจากปลวกได้อย่างสิ้นเชิง

ปลวกใต้ดินเป็นปลวกที่สร้างความเสียหายกับบ้านของคุณได้มากที่สุด ปลวกชนิดนี้มักอาศัยและทำรังอยู่ในดิน จะมีปลวกงานที่ทำงานโดยกัดกินเนื้อไม้ในบ้านของคุณตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง โดยมันจะสร้างความเสียหาย ทีละนิดๆ กว่าคุณจะรู้ตัวว่าบ้านของคุณถูกกองทัพปลวกเหล่านั้นทำลายก็อาจจะสายเกินไป