แมลงเม่าคือปลวกใช่หรือไม่


หลายคนอาจเคยพบเจอกับแมลงเม่าแต่ก็ยังสงสัยว่าแมลงเม่าที่พบเจอนั้นคือแมลงอะไร ใช่ปลวกหรือไม่ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักปลวกก่อนดีกว่า

ปลวกมี 4 วรรณะได้แก่

  1. วรรณะราชาและราชินีทำหน้าที่ ผลิตไข่ เลี้ยงดูตัวอ่อนจนเจริญเติบโตเต็มที่
  2. วรรณะสืบพันธุ์ หรือแมลงเม่า ประกอบด้วยตัวเต็มวัยที่มีปีก มีทั้งเพศผู้ และเพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์ 
  3. วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหารมาป้อนราชินี ราชา ตัวอ่อนและทหาร
  4. วรรณะทหาร ทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง จะมีสารเหนียวปล่อยหรือพ่นไปติดตัวศัตรู ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได้

ดังนั้นจะเห็นว่า “แมลงเม่า ก็คือ ปลวก” ในวรรณะสืบพันธุ์ที่โตเต็มที่โดยมีปีกยาวเลยลำตัวออกมา หากคุณพบเจอแมลงเม่าบินอยู่อาจเป็นไปได้ว่า บริเวณดังกล่าวที่พบเจอหรือในบริเวณที่ใกล้เคียงอาจมีรังปลวกอาศัยอยู่ก็เป็นได้