จุดสำคัญๆของอาคารที่ควรสำรวจปลวก


ทราบหรือไม่ว่า...การสำรวจร่องรอยการทำลายของปลวก สามารถสำรวจจากจุดสำคัญๆ ดังนี้

  1. สำรวจไปตามจุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เน้นการสำรวจไปตามโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการทำลายของปลวก
  2. บริเวณจุดที่เกิดรอยแตกร้าว โดยเฉพาะบริเวณฐานรากของอาคารที่ติดกับพื้นดิน
  3. บริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อสุขภัณฑ์ ซึ่งมักก่อพนังปิดไว้ เป็นจุดที่ปลวกทำทางเดินเข้าสู่ตัวอาคาร
  4. บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว เป็นจุดที่มีการสะสมความชื้นอยู่เสมอ
  5. บริเวณห้องเก็บของใต้บันได ตู้เก็บหนังสือหรือตู้เก็บเอกสาร ซึ่งมักมีสภาพที่มืด เงียบ และอับชื้น
  6. บริเวณแนวคานและแนวท่อต่างๆที่อยู่ภายในฝ้าเพดาน ข้างต้นเป็นจุดสำคัญๆของอาคารที่ควรสำรวจปลวก