วิธีการสำรวจหาปลวกที่เข้าทำลายภายในอาคาร


คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า บ้านคุณอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกหรือสงสัยว่ามีการทำรังของปลวกที่ทำลายไม้ใต้พื้นดินบ้านคุณ เรามีวีธีการสำรวจหาปลวกที่เข้าทำลายภายในอาคารโดยสำรวจจากเส้นทางเดินที่ปลวกจะเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือน โดยสังเกตจากท่อทางเดินที่ปลวกสร้างขึ้นมาตามแนวรอยแตกร้าวของโครงสร้าง บริเวณฐานรากเช่นเสา คาน พนัง วงกบประตู หน้าต่างท่อระบบายน้ำ ฝ้า เพดาน เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจมี ไฟฉายช่วยส่องแสงในบริเวณมุมมืดทำให้สังเกตปลวกได้ชัดขึ้น


ควรสำรวจจากโครงสร้างไม้ต่างๆที่มีร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก อุปกรณ์ที่ใช้มี มีดปลายแหลม ไขควง เหล็กแหลม เพื่อถิ่มแทงหรือเคาะไปตามโครงสร้างไม้ เช่นคร่าวฝ้า คร่าวเพดาน เสา พื้นหรือผนัง ระหว่างคร่าวฝานั้นเพื่อค้นหาบริเวณที่ปลวกเข้าทำลาย ข้างต้นเป็นวิธีการสำรวจหาปลวกที่เข้าทำลายภายในอาคาร เบื้องต้น

โดยจะสามารถสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการบริการสำรวจของบริษัทเรา ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด