แมลงเม่ามดหรือแมลงเม่าปลวก


หลายๆคนอาจรู้จักแมลงเม่า ในฐานะแมลงที่ชอบเล่นแสงไฟ มากกว่าที่จะรู้จักในฐานะวรรณะสืบพันธุ์ของปลวก แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าแมลงเม่านั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่แมลงเม่าปลวก และแมลงเม่ามดหรือมดไม้ หรือที่บางคนอาจเรียกว่ามดมีปีก ซึ่งหากสังเกตให้ดี ก็จะสามารถมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยความแตกต่างมีดังนี้

ลำตัวมดมีปีกจะแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีส่วนเอวที่คอดเข้าอยู่ด้านบนข้อต่อระหว่างช่วงอกและท้อง แต่ลำตัวของแมลงเม่าปลวกทุกๆส่วน จะไม่สามารถแยกส่วนอกและส่วนท้องออกจากกันได้ หนวดของมดมีปีกจะมีความโค้ง หักงอเข้าหากัน ส่วนหนวดของแมลงเม่าปลวกจะสั้นกว่ามาก และมีลักษณะเป็นเส้นตรง ตรงส่วนปีกจะมีปีก 2 คู่เหมือนกัน แต่ขนาด รูปร่าง และสีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้น จะเห็นว่าแมลงเม่ามดและแมลงเม่าปลวกมีความแตกต่างกัน ถ้าคุณสังเกตุก็จะรู้ว่าแมลงเม่าที่คุณพบเจอนั้นเป็นแมลงเม่ามดหรือแมลงเม่าปลวกได้ไม่ยาก