ปลวก ภัยอันตรายต่อบ้านที่คุณไม่ทันระวัง


เนื่องจากปลวกชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง มันจึงต้องอาศัยอยู่ใต้พื้นดินที่มีความชื้นและมักจะหาอาหารโดยการแยกออกไปเปรียบเสมือนรากไม้ที่เป็นทิศทางรอบบริเวณที่กว้างมาก แล้วมันจะออกหาอาหารโดยการเข้าไปตามพื้นช่วงล่างของอาคารหรือบ้านโดยสร้างทางเดินไต่เข้าไปตามรอยแยกรอยแตกร้าวของปูน รางน้ำที่รั่ว ท่อน้ำทิ้ง ตามปล่องท่อสายไฟ หรือเจาะขึ้นมาตามร่องรอยของกระเบื้อง อาจสังเกตได้จากการทำทางดินของปลวกหรือเมื่อพบเจอแมลงเม่าบินออกจากรูไปอย่างรวดเร็ว นั่นแสดงให้เห็นถึงอันตราย ว่าอาจมีปลวกทำรังอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านของคุณหรือใต้พื้นดินบ้านของคุณ ควรเรียกใช้บริการกำจัดปลวก เพราะเสียค่าใช้จ่ายคงที่ และจำนวนเล็กน้อย แต่ถ้าละเลยปล่อยให้ปลวกเข้าไปทำลายจนเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆแล้ว ย่อมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากกว่าการใช้บริการป้องกันกำจัดปลวก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าควรป้องกันกำจัดปลวกในอาคารบ้านเรือนของท่านเสียก่อนดีกว่าปล่อยให้ปลวกเข้าไปทำความเสียหายให้กับท่านโดยไม่รู้ตัว