ขั้นตอนการตรวจสอบของเหยื่อรีครูท ทู


บริษัทเรามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระบบการทำงานของระบบเซนตริคอนและการตรวจสอบเหยื่อรีครูท ทู มีขั้นตอนการตรวจสอบเหยื่อรีครูท ทู หรือเซนตริคอน สเตชั่น ดังนี้

  1. เมื่อฝังสเตชั่นรอบบ้านเรียบร้อย จะมีการตรวจอีกครั้งภายใน 2-3 สัปดาห์
  2. เมื่อมาตรวจครั้งแรก จะเปิดสเตชั่นเพื่อดูการกินไม้เหยื่อถ้ามีปลวกกินไม้เหยื่อจะต้องทำการเปลี่ยนไม้เหยื่อเป็นเหยื่อรีครูท ทู
  3. เมื่อมาตรวจสอบครั้งต่อไป จะดูว่าเหยื่อรีครูท ทู มีปลวกเข้ามากินเยอะแค่ไหนถ้ากินเกิน 50% ก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อและมาตรวจสอบครั้งต่อไป
  4. เมื่อตัวปลวกมีสีค่อนข้างขุ่น หรือถึงระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์ ปลวกก็จะเริ่มหมดไป
  5. เปลี่ยนเหยื่อรีครูท ทู เป็นไม้เหยื่อและเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านทุก 2 เดือนจนครบสัญญา