ระบบกำจัดปลวกของบริษัทเรา


บริษัทของเรามีระบบในการบริการกำจัดปลวก2 ระบบคือระบบเคมี และระบบเซนตริคอน

ระบบการกำจัดปลวกแบบใช้น้ำยาสารเคมีเป็นอีกวิธีที่ใช้ป้องกันปลวกใต้ดินที่ต้นตอที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS โดยการฉีดอัดเคลือบน้ำยาที่พื้นดินใต้ตัวอาคารพักอาศัยทั่วไปในระหว่างก่อสร้างและการป้องกันกำจัดปลวกของบ้านที่มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับอาคารพักอาศัยแบบพื้น คสล.

ระบบเซนตริคอนเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบเหยื่อกำจัดปลวกผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้าน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง เหยื่อที่ใช้ มีผลยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ทำให้ปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การถ่ายทอดเหยื่อ เกิดขึ้นโดยพฤติกรรมการป้อนอาหารจากปลวกงานให้กับสมาชิกในรัง จึงเป็นผลให้รังล่มสลาย