ประวัติบริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัดบริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ยึดมั่นในผลงาน ความซื่อสัตย์ และจริงใจ โดยทีมผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526

บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2526 ด้วยพนักงานไม่ถึง 20 คน ในตอนเริ่มกิจการ ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน ประจำทำงาน มากกว่า 100 คน มีเขตให้บริการทั่วกรุงเทพ 5 เขต คือ เขตธนบุรี เขตบางขุนเทียน เขตสุขุมวิท เขตบางกะปิ และเขตบางซื่อ

บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการกำจัด และป้องกัน ปลวก มด แมลงสาบ หนู และแมลงต่างๆ ตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน

ในปี 2546 บริษัท ได้นำการกำจัดปลวกระบบใหม่เข้ามาใช้ คือระบบเซนตริคอน ของอเมริกา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก กำจัดปลวกยกรังได้จริง สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน บริษัทมีนักวิชาการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา