เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของบริษัทเราจะได้รับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการหาอาหารของปลวก เช่น ปลวกมีวิธีการหาอาหารอย่างไร การสื่อสารระหว่างกันของปลวก จุดเสี่ยงต่างๆภายในบ้านที่มีโอกาสโดนทำลายโดยปลวก สามารถแยกแยะสายพันธุ์ของปลวกได้ และรู้วิธีรวมถึงขั้นตอนในการจัดการกับบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ เจ้าหน้าที่เซนตริคอนทุกคนล้วนผ่านการฝึกอบรมที่มีมาตราฐานทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติจนเชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลระบบกำจัดปลวกเซนตริคอน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเซนตริคอนจึงสามารถที่ถูกฝังตามจุดต่างๆรอบบ้านของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยความเอาใจใส่ ยิ่งไปกว่านั้น เซนตริคอนยังเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีการป้องกันปลวกและแมลงต่างๆในบ้านและปลวกแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ