คำถามประเมินความเสี่ยงต่อปลวก  • 1. โครงสร้างบ้านของคุณเป็นไม้
  • 2. ภายในบ้านของคุณตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อิน
  • 3. วงกบประตู หน้าต่าง เสาบันได โครงฝ้าเพดาน เป็นไม้
  • 4. มีต้นไม้ หรือพุ่มไม้ติดกับตัวบ้าน
  • 5. มีไม้ หรือเศษไม้กองทิ้ง ไว้ในบริเวณบ้านเป็นเวลานาน
  • 6. ตัวบ้านมีรอยร้าว รอยแตก จากการทรุดตัวของบ้าน
  • 7. บ้านของเพื่อนบ้าน เคยใช้บริการของบริษัทกำจัดแมลง
  • 8. ภายในบ้านมีห้องเก็บของ หรือตู้ที่ไม่ได้ขยับของเป็นเวลานาน
  • 9. บ้านมีช่องชาฟท์ ช่องทางเดินท่อน้ำทิ้ง น้ำประปาในตัวบ้าน
  • 10. เคยเห็นแมลงเม่าบินแถวบ้าน หรือภายในบ้าน


คุณมีความเสี่ยง