การกำจัดปลวกระบบเซนตริคอน


 
ปลวกเป็นแมลงสังคม ซึ่งสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนมากที่สุด โดยเฉพาะปลวกใต้ดิน รังประกอบด้วยราชา และราชินีปลวก ซึ่งมีหน้าที่ผสมพันธุ์ และวางไข่ ปลวกทหารทำหน้าที่ป้องกันรัง และปลวกงานซึ่งมีจำนวนมากที่สุด จะทำหน้าที่หาอาหารป้อนสมาชิกที่เหลือ


วิธีทั่วไปที่ใช้ควบคุมปลวกคือการราดสารเคมีจำนวนมากเพื่อสร้างชั้นสารพิษในดิน สกัดกั้นเส้นทางที่ปลวกจะเข้าสู่บ้าน บ่อยครั้งที่การใช้สารเคมีไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อมสภาพลง ทำให้ปลวกสามารถเข้าทำลายไม้ และทรัพย์สินภายในอาคาร

ระบบเซนตริคอน

เป็นนวัดกรรมใหม่ล่าสุดของระบบเหยื่อกำจัดปลวก (Baiting System) ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้าน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง เหยื่อที่ใช้ เคลือบสารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก มีชื่อการค้าว่า รีครูท ทู (Recruit II) และ รีครูท เอจี (Recruit AG) ได้รับทะเบียนรับรองจาก อย. ในปี 2544 โดยมีผลยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ทำให้ปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การถ่ายทอดเหยื่อ เกิดขึ้นโดยพฤติกรรมการป้อนอาหารจากปลวกงานให้กับสมาชิกในรัง เมื่อถึงเวลาลอกคราบ ปลวกงานจะตาย และสมาชิกที่เหลือจะขาดอาหารตาย จึงเป็นผลให้รังล่มสลาย


ระบบเซนตริคอน ทำงานด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ที่ทรงประสิทธิภาพ

ตรวจตรา โดยติดตั้ง Sentricon Station รอบบริเวณบ้าน โดยไม่ทำให้บ้านหรือสวนสวยต้องชำรุด ปราศจากการขุดเจาะภายในตัวบ้าน

กำจัด นำปลวกที่ติดกับดัก ไปใส่ Recruit II เพื่อนำพาประชากรปลวกทั้งรังมากิน “เหยื่อ” ตามพฤติกรรมการส่งสัญญาณบอกแหล่งอาหาร และนำสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่ติดตัวจาก Recruit II กลับไปผลาญรัง กุญแจสำคัญสู่การกำจัดให้สิ้นซาก “ตายยกรัง”

เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย “ไม้เหยื่อ” ใน  Sentricon Station จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และดักจับปลวกที่มาจากแหล่งอื่น รอบบริเวณบ้านท่านตลอดระยะเวลาให้บริการโดยนักวิชาการ จาก ซี.เอส.กรุ๊ป ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้อย่างอุ่นใจว่า บ้านของท่านจะไม่มีปลวกมากล้ำกลายอีกต่อไป
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ยังมีนักวิชาการปริญญาที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านจาก Dow AgroSciences เจ้าของ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ