รับประกันความมั่นใจปลอดภัยด้วยบริษัทเรา


บริษัทเรามีการกำจัดปลวก 2 ระบบคือระบบเคมีและระบบเซนตริคอน

ระบบเคมีเป็นระบบที่ตรงตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS และสารเคมีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์เลี้ยงถ้าไม่ได้รับสารโดยตรง

ระบบเซนตริคอนเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบเหยื่อกำจัดปลวก (Baiting System) ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้านและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ยังมีนักวิชาการปริญญาที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านจาก Dow AgroSciences เจ้าของ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบทั้ง 2 ระบบมีความปลอดภัยกับคุณและครอบครัวคุณและยังทำให้บ้านคุณปลอดภัยจากปลวกตัวร้าย