คุณเลือกได้ระยะเวลาสัญญาในการใช้บริการบริษัทเรามีรูปแบบระบบการให้บริการ คือ ระบบเซนตริคอน และระบบเคมี การทำสัญญาการใช้บริการมีให้เลือกด้วยกันหลายแบบ คือ ราคาเริ่มต้นของระบบเซนตริคอนคือ 17,000 บาท และจะคิดราคาตามขนาดของพื้นที่เป็นลิเนี่ยเมตร หรือ LM (Linear Meter) เช่น ตัวบ้านมีความกว้าง และยาวด้านละ 10 เมตร (10LM) จะเอาด้านทั้ง 4 ด้านมารวมกันจะได้ 40 LM แล้วคูณด้วยราคาของ 1 LM เช่นราคา 1 LM เท่ากับ 500 บาทจะได้ 40 x 500 = 20,000 บาท 

ระบบเซนตริคอน จะแบ่งการคิดราคาเป็น 3 แบบคือ

1. งานขายใหม่

  • 1 ปี ราคา 500.-/LM
  • 3 ปี แบ่งชำระราคา 1,000.-/LM (500+250+250)
  • 3 ปี ชำระทั้งหมดราคา 900.-/LM

2. ขนาดของบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก เริ่มต้นที่ 34 LM

3. งานต่อสัญญา

  • 1 ปี ราคา 300.-/LM
  • 3 ปี แบ่งชำระราคา 800.-/LM (300+250+250)
  • 3 ปี ชำระทั้งหมดราคา 750.-/LM
ราคาการใช้บริการระบบเคมี แบ่งเป็น 2 แบบคือ

1. ทาวน์เฮ้าส์

  • 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 5,000.-บาท
  • 3 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 10,000.-บาท

2. บ้านเดี่ยว

  • 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 6,000.-บาท
  • 3 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 12,000.-บาท