ปลวกพันธุ์ไหนที่ใช้ระบบเคมีระบบเคมีเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก โดยปลวกที่ระบบเคมีสามารถกำจัดได้แก่

1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ ประกอบไปด้วย

  • ปลวกไม้แห้ง
  • ปลวกไม้เปียก 

2. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน จำแนก เป็น 3 พวก คือ

  • ปลวกใต้ดิน เป็นปลวกที่อาศัยและทำรังอยู่ใต้ดิน เช่น ปลวกในสกุล Coptotermes ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ทำลายบ้านเรือน, Mivrotermes, Ancistrotermes และ Hypotermes เป็นต้น
  • ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก เช่นปลวกในสกุล Globitermes , Odontotermes และ Macrotermes เป็นต้น
  • ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก เช่นปลวกในสกุล Microcerotermes , Termes , Nasutitermes และ Hospitalitermes


จะเห็นว่าระบบเคมีเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก เนื่องจากสามารถกำจัดปลวกได้ทุกสายพันธุ์ ดังนั้นการกำจัดปลวกก็สามารถเลือกระบบเคมีมาใช้ได้อย่างไม่ลังเลใจแน่นอนข้อมูลจาก : http://jcc2u.com/book_termite/book_termite.html