ปลอดภัยด้วยระบบเคมี


 

การกำจัดปลวกแบบใช้สารเคมีจะใช้สารเคมีอัดลงดินเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ และฉีดพ่นที่พื้นผิวที่พบตัวปลวกภายในบ้านหรือบริเวณเส้นทางการหาอาหารปลวกซึ่งกำจัดได้เฉพาะบริเวณนั้นไม่สามารถกำจัดได้ทั้งรัง และทีมงานเคมีจะฉีดหรืออัดน้ำยาเข้าไปในดินเมื่อน้ำยาโดนรังปลวกก็จะกำจัดปลวกได้หมดรัง แต่ถ้าน้ำยาไม่ถูกรังก็กำจัดปลวกได้ไม่หมด ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้เลยว่ารังปลวกที่อยู่ใต้ดินจะอยู่ตรงบริเวณไหน

การอัดน้ำยาเคมีลงดิน สามารถป้องกันผิวดินได้เป็นปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ ซึ่งผันแปรตามสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม หากเป็นพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขัง สารเคมีก็อาจจะเจือจาง และเสื่อมฤทธิ์เร็วกว่ามาตรฐาน ส่วนสารเคมีที่ฉีดพ่นภายในอาคาร มีฤทธิ์ประมาณ 1-2 เดือน

สารเคมีที่บริษัทใช้ มีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ำมาก และเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/krunewkew/science6/s1