สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ รีครูท เอจี


ทราบหรือไม่ รีครูท เอจีคืออะไรโดยสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ รีครูท เอจี มีดังนี้

รีครูท เอจี (Recruit Ag) คืออุปกรณ์ติดตั้งเหนือพื้นดินถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเซนตริคอนที่มีส่วนประกอบของสาร Hexaflumuron 0.5% วิธีการใช้ที่สำคัญนั้น ต้องใช้ในพื้นที่พบปลวกที่มีชีวิตอยู่และเป็นปลวกที่ทำลายบ้านพันธุ์ Coptotermes

วิธีการสำคัญในการใช้รีครูท เอจี คือใช้ในพื้นที่พบทางเดินของปลวกหรือบริเวณที่พบปลวกที่มีชีวิตอยู่ การติดตั้ง รีครูท เอจี จะถอดฝาครอบออกให้ความชื้นกับรีครูท เอจี ใช้ตะปูเกลียวที่ติดมากับกล่องยึดกล่องไว้กับผิวของโครงสร้างนั้นให้แน่น หรืออาจใช้กระดาษกาว เทปกาว หรือกาวสองหน้า ในการยึดติด

การตรวจสอบรีครูท เอจี ทำได้โดยค่อยๆถอดฝาครอบออกเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนปลวกให้น้อยที่สุดและใช้ภาชนะพลาสติกรองข้างล่างเพื่อไม่ให้ปลวกหล่นลงพื้น เปิดช่องที่ใส่เหยื่อดูลักษณะการกินของเหยื่อถ้าเหยื่อลดลง50%ให้เพิ่มเหยื่อหรือถ้าเหยื่อลดลงเกิน70%ให้เปลี่ยนกล่องใหม่ใส่ทันที ทั้งนี้การตรวจสอบต้องทำอย่างรวดเร็วและไม่ควรเปิดฝากล่องไว้นานเกินไป การตรวจตามเวลาที่กำหนดเพราะจะได้ไม่ให้เหยื่อหมดและไม่ทำให้ปลวกเปลี่ยนเส้นทางไปหาอาหารใหม่ได้