วิธีเลือกระบบการกำจัดปลวกที่เหมาะสมกับบ้านคุณวิธีเลือกการกำจัดปลวกที่เหมาะสมกับบ้าน ควรดูจากชนิดของปลวกที่พบเจอถ้าเป็นปลวกชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สกุล Coptotermes ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ทำลายบ้าน ควรใช้ระบบเคมีฉีดพ่น ซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกัน ในกรณีบ้านที่มีปัญหาปลวกสกุล Coptotermes ควรใช้ระบบเซนตริคอนน่าจะได้ผลดีกว่าเนื่องจากระบบนี้จะใช้พฤติกรรมการหาอาหารของปลวกงานซึ่งส่งผลให้ปลวกตายทั้งรัง เพราะถ้าใช้ระบบเคมีตอนที่มีตัวปลวกนั้นอาจจะทำให้ปลวกกระจายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเวลาปลวกออกมาหาอาหารนั้นจะมีหลายเส้นทาง และการฉีดพ่นน้ำยาเคมีจะทำให้ปลวกได้กลิ่นน้ำยา และทำทางหาอาหารเส้นทางใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลวกกระจายทั่วบริเวณบ้าน

ในกรณีที่บ้านไม่มีปัญหาปลวกควรจะใช้ระบบเคมี ซึ่งมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังกำจัดพวกแมลงอื่นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีปัญหาปลวกเห็นชัดเจนนั้น ควรใช้ระบบเซนตริคอน เหมาะสมกว่า แต่ถ้าในกรณีไม่มีปัญหาปลวกก็สามารถใช้ระบบเคมี จะเหมาะสมกว่า