สารเคมีที่ C.S.Group ใช้ มั่นใจได้ว่าปลอดภัยบริษัทของเรามีระบบการกำจัดปลวกที่เรียกว่าระบบเคมีซึ่งเป็นระบบที่ตรงตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS โดยระบบนี้จะมีการฉีดอัดเคลือบน้ำยาที่พื้นดินใต้ตัวอาคารพักอาศัยทั่วไปในระหว่างก่อสร้างทั้งแบบพื้น ค.ส.ล. ติดดินและยกพื้น เริ่มปฏิบัติงานหลังจากการถม อัดดิน ทราย ชั้นสุดท้ายจนแน่นเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการเทพื้น ค.ส.ล.“แต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร” และการกำจัดป้องกันปลวกเมื่อบ้านหรืออาคารมีการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับอาคารพักอาศัยแบบพื้น ค.ส.ล. ติดดิน ได้แก่ การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้อาคาร บริเวณพื้น ค.ส.ล. หินอ่อน หินขัด หรือกระเบื้อง บริเวณที่เป็นดิน ทราย กรวด หรือสนาม การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร การใช้หัวอัดน้ำยาเข้าในโพรง

ซึ่งสารเคมีที่บริษัทนำมาใช้ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ำ แต่มีความเป็นพิษต่อแมลงสูง ถ้าจะเป็นอันตราย ต้องได้รับสารเคมีเข้มข้นทางการกิน หรือเข้าตาเท่านั้น แต่สารเคมีก็เป็นอันตรายมากกับสัตว์บางชนิด เช่น ปลา