ขั้นตอนการตรวจสอบของเหยื่อรีครูท เอจี


บริษัทเรามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระบบการทำงานของระบบเซนตริคอนและการตรวจสอบเหยื่อรีครูท เอจี มีขั้นตอนการตรวจสอบเหยื่อรีครูท เอจี หรือกล่อง รีครูท เอจี ดังนี้

  1. ขั้นตอนการตรวจสอบเหยื่อรีครูท เอจี หรือกล่อง รีครูท เอจี
  2. เมื่อติดตั้งกล่อง รีครูท เอจี เรียบร้อยจะมีการตรวจอีกครั้งภายใน2-3สัปดาห์
  3. เมื่อมาตรวจครั้งแรกจะเปิดกล่อง รีครูท เอจี ออกดูว่ามีปลวกเข้ามากินแค่ไหนถ้าเหยื่อลดลงเกิน 50% จะเพิ่มเหยื่อและมาตรวจสอบครั้งต่อไป
  4. เมื่อตัวปลวกมีสีค่อนข้างขุ่น หรือถึงระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์ ปลวกก็จะเริ่มหมดไป
  5. เมื่อปลวกหมดจะทำการเก็บกล่องรีครูท เอจี ออกและมาตรวจสอบภายในบ้านทุก 2 เดือนจนครบสัญญา