เรื่องของแมลงวัน


 

แมลงวันจัดอยู่ในวงศ์ Diptera พบได้ทุกแห่งในโลกเป็นจำนวนมาก บางชนิดเป็นพวกหากินอิสระ เป็นตัวเบียน(parasite) ของคนและสัตว์ ทำให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นพาหะ ถ่ายทอดเชื้อโรคต่างๆ

แมลงในอันดับนี้ มีลักษณะสำคัญคือ มีปีกคู่หน้าเพียง 1 คู่ ปีกคู่ที่ 2 หรือคู่ด้านหลังดัดแปลงไปเป็นติ่งเล็ก เป็นอวัยวะสำหรับทรงตัวในการบิน หนวดมีลักษณะต่างกันไปตามชนิด ปากมีวิวัฒนาการต่างกัน ขามีปล้องแรกยาว ส่วนท่องมี 4-9 ปล้อง

แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว แมลงวันหลังลาย เป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คนได้เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ และโรคหนอนพยาธิบางชนิด โรคเรื้อน โรคตาแดง เป็นต้น

วงจรชีวิต แมลงวันมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6-12 วัน นับจากฟักตัวออกมาเป็นไข่และพัฒนาเจริญเติบโตจนกลายเป็นตัวเต็มวัย ออกไข่เฉลี่ย 100-200ฟองในช่วงชีวิต ระยะการเจริญเติบโตมี4ระยะคือ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัยชนิดของแมลงวัน

1. แมลงวันบ้าน
ตัวแก่มีสีเทาดำ ขนาด 5-6 มิลลิเมตร มีแถบยาวสีเทาเข้มหรือดำ4เส้น ที่ด้านบนของส่วนอก
วงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ มีระยะการเจริญเติบโตดังนี้ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย
แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกเขตชุมชน ตามอาคารบ้านเรือน

2. แมลงวันหัวเขียว
มีลำตัวค่อนข้างใหญ่ขนาดประมาณ 9-15 มิลลิเมตร สีเขียวอมน้ำเงินสะท้อนแสง
วงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ มีระยะการเจริญเติบโตดังนี้ ระยะไข่ ระยะตัวหนอนมีด้วยกัน3วัย ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย
พบทั่วไปตามบ้านเรือน โดยเฉพาะตามแหล่งอาหารเน่าเสีย ซากสัตว์ที่ตายใหม่ๆ

3. แมลงวันหลังลาย
มีลำตัวใหญ่สีเทา ขนาด10-13 มิลลิเมตร มีแถบดำ3เส้นตามแนวยาวที่ส่วนอก ส่วนท้องด้านบนมีลายรูปสี่เหลี่ยมสีเทาเข้มหรือดำ
วงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ มีระยะการเจริญเติบโตดังนี้ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย
ไม่ค่อยพบตามบ้านเรือน แต่จะพบตามแหล่งที่มีสิ่งของเน่าเปื่อย