ไขปัญหา 5 ข้อของ รีครูท เอจี


 


  1. รีครูท เอจี (Recruit Ag) คืออุปกรณ์ติดตั้งเหนือพื้นดินถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเซนตริคอนที่มีส่วนประกอบของสาร Hexaflumuron 0.5%
  2. วิธีการใช้รีครูท เอจี ต้องใช้ในพื้นที่พบปลวกที่มีชีวิตอยู่และเป็นปลวกที่ทำลายบ้านพันธุ์ Coptotermes
  3. รีครูท เอจี สามารถนำไปติดตั้งบริเวณทางเดินของปลวก ตามขอบมุมต่างๆ ใต้เพดาน ห้องใต้ดิน ดาดฟ้า รั้วบริเวณที่ไม่เป็นจุดสนใจมากนัก ทั้งผิวด้านในและด้านนอกอาคารหรือที่อยู่อาศัย
  4. บริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้ง รีครูท เอจี คือบริเวณที่พบปลวก บริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่รบกวนสายตา
  5. ตรวจสอบ รีครูท เอจี ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกกินอาหารที่อยู่ในกล่องจนหมดก่อนจะเติมใหม่ เพราะปลวกอาจออกไปหาอาหารแหล่งใหม่