วัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดแมลง


วัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดแมลงหรือสัตว์ที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณะสุข

ทราบหรือไม่ วัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดแมลงหรือสัตว์ที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณะสุข แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีได้ 3 กลุ่ม ดังนี้คือ

  • สารประกอบอนินทรีย์ เป็นสารประกอบแร่ธาตุที่พบตามธรรมชาติ ไม่มีธาตุคาร์บอนในโมเลกุลมีความสเถียรมาก ไม่ระเหย ละลายน้ำได้ดี บางชนิดคงอยู่ได้นาน มีพิษสะสมต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่นสารประกอบของสารหนู ไซยาไนท์ ปรอท และแทลเลียม เป็นต้น ปัจจุบันแทบไม่มีการนำกลับมาใช้แล้ว
  • สารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่สารสกัดจากพืชตะไคร้หอม จากพืชนอนตายหยาก สารสกัดจากพืชโล่ติ๊น เป็นต้น
  • สารประกอบอินทรีย์เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมีส่วนผสมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุอื่นๆเช่นคลอรีน ออกซิเจน กำมะถัน ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน แบ่งเป็น5กลุ่มคือสารประกอบออร์กาโนคลอรีน สารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต สารประกอบคาร์บอน สารไพรีทรอย์สังเคราะห์ สารออกฤทธิ์กลุ่มอื่นๆ และเป็นสารเคมีกลุ่มที่บริษัทของเราใช้

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/putsadanoodeesci/bth-thi-1-sa-rx-ni-nth-riy-laea-sar-xinthriy

 

แต่บริษัท C.S.Group ของเรามีวิธีการใช้สารเคมี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดื้อต่อเคมีการกำจัดแมลง โดยมีวิธีดังนี้

  1. ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดหรือใช้ในยามจำเป็นโดยเลือกชนิดของสารและอัตราการใช้อย่างเหมาะสมกับชนิดของแมลงที่จะกำจัดไม่ใช้อัตราเคมีเกินกำหนด เนื่องจากอาจจะทำให้แมลงมีพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีได้เร็วขึ้น
  2. ใช้สารเคมีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ โดยสารเคมีดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  3. ไม่ใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งต่อกันเป็นเวลานานๆ เนื่องจากอาจจะทำให้แมลงมีพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีได้เร็วขึ้น