ความแตกต่างระหว่างมดกับปลวก


 

หลายคนคงเข้าใจและคิดว่าสัตว์ที่ตนเองพบเจอในไม้หรือในบริเวณบ้านนั่นเป็นมด แต่จะทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่พบเจอเหล่านั้นอาจจะเป็นปลวกก็เป็นไปได้ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไร คุณเคยสับสนหรือไม่ว่าสัตว์ที่พบเจอนั่นเป็นมดหรือปลวก เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามีวิธีการสังเกตและวิธีการดูระหว่างมดและปลวกซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  • ปลวก มีปีก 2คู่หน้าหลังแต่ความยาวของปีกเท่ากัน ส่วนมด มีปีก2คู่แต่ปีกมดจะมีปีกอยู่1คู่ที่สั่นกว่าอีกคู่
  • ปลวก จะมีส่วนที่เรียกว่าเอวหนา และหนวดมีลักษณะเหมือนลูกปัดกลมๆ เรียงต่อกันเป็นแนวตรง แต่มดจะมีเอวคอดเรียว และหนวดเป็นเส้นโค้งหักศอก