เรื่องของมด


 

มด เป็นแมลงชนิดหนึ่งสามารถพบได้ในบริเวณทั่วไปตั้งแต่เขตร้อนจนถึงบริเวณใกล้ขั้วโลก สามารถดำรงชีวิตได้ทั่วไป มดจัดเป็นแมลงสังคมที่อยู่ในวงศ์ Formicidae จัดเป็นแมลงสังคมแท้จริงชั้นสูงที่ขนาดรังมีประชากรจำนวนมาก

ลักษณะทั่วไปของมดจะมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่างกัน ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะต่างกันไปตามมดแต่ละกลุ่ม

วงจรชีวิตของมดคือมดมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์วงจรชีวิตประกอบด้วยระยะ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย และมีวรรณะที่แยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดคือ-วรรณะมดแม่รังหรือราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถสืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่ในการเริ่มต้นสร้างรังและวางไข่-วรรณะสืบพันธุ์ จะประกอบด้วยมดเพศผู้และเพศเมียที่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยทั่วไปจะมีปีกใหญ่กว่ามดงานแต่เล็กกว่ามดราชินี มีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อขยายรังใหม่-วรรณะมดงานเป็นมดเพศเมียที่เป็นหมันไม่มีปีก ซึ่งจะทำหน้าที่ออกหาอาหาร


มดชนิดที่สำคัญมีประมาณ 8 ชนิด ได้แก่เคล็ดไม่ลับวิธีการป้องกันและกำจัดมด

หากคุณคิดที่จะกำจัดมด วิธีป้องกันและกำจัดที่ง่ายที่สุด คือ

  1. ทำความสะอาดดูแลบ้านอยู่เสมอ คือวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดมดและป้องกันการบุกรุกของมด 
  2. ไม่ควรวางจานอาหารสัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ในเวลาที่ไม่ได้ให้อาหาร
  3. เก็บอาหารลงบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิดโดยเฉพาะน้ำตาล,น้ำเชื่อม,น้ำผึ้ง และอาหารอื่นๆ และเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ และพื้นผิวในบ้าน
  4. ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่าในปริมาณที่เท่ากันนำใส่ลงในขวดสเปรย์ แล้วฉีดพ่นลงไปในบริเวณประตู หน้าต่างและบริเวณที่มดใช้สัญจรเป็นประจำหรืออาจจะใช้น้ำมะนาวแทนได้
  5. ใช้ชอล์กขีดรอบๆ บริเวณที่มดเดิน ซึ่งมดจะถูกขับไล่โดยแคลเซียมคาร์บอเนตจากชอล์ก 
  6. โรยแป้ง โรยเกลือหรือโรยพริกไทยบริเวณหลังตู้ บริเวณประตูหรือบริเวณหน้าต่าง หรือบริเวณที่มีมดเดินอยู่ ตัดเล็มกิ่งไม้ หรือช่องทางใด ๆ ที่จะเป็นทางเชื่อมให้มดภายนอกบ้านเข้ามาสู่ภายในตัวบ้าน
  7. ทำกับดักมดโดยใช้เทปกาวกั้นเป็นลักษณะเหมือนล้อมกำแพงรอบๆ ชิ้นขนมโดยกลับเอาด้านกาวเหนียวๆ ขึ้น
  8. ใช้กระถางดอกไม้ด้วยการคว่ำกระถางต้นไม้ไว้เหนือรังมด จากนั้นเทน้ำเดือดลงโดยให้ผ่านรูกระถาง ซึ่งน้ำร้อนจะทำลายรังมดหรือการนำเปลือกส้มไปปั่นให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำอุ่นก่อนจะเทไปที่รังมด
  9. การฉีดสเปรย์หรือใช้ยากำจัดมดตามที่ๆ เป็นทางเดินบริเวณที่พบมด หรือฉีดที่รังมดจะได้ผลดีมากกว่า
  10. เรียกใช้บริการการป้องกันและกำจัดมดจากบริษัทของเรา บริษัทใช้สารBifenthrinและ alpha-Cypermethrin เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ออกฤทธิ์เร็ว สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงและปลวกโดยเกิดพิษที่ระบบประสาทของแมลงและสาร Fipronil เป็นกลุ่มเฟนนีลไพราโซล จะเป็นสารออกฤทธิ์ช้า