มดขาวใช่ปลวกหรือไม่


 

หลายคนอาจคงสงสัยและคิดว่ามดขาวเป็นปลวก และบางครั้งอาจจะคิดว่าปลวกและมดขาวเป็นสายพันธุ์เดียวกัน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดนั่นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจริงๆแล้วปลวกกับมดเป็นสัตว์คนละชนิดกัน เพราะมดเป็นสัตว์ในอันดับ Hymenoptera และปลวกอยู่ในอันดับ Isoptera ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรูปร่างและลักษณะของปลวกและมดที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน ทำให้หลายคนเข้าใจว่าปลวกและมดเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน แต่โดยทั่วไปนั้นบางคนอาจจะเรียกปลวกว่ามดขาว นั่นก็คือคำศพท์หรือคำพูดที่ใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่ามดขาวก็คือปลวกตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือตามที่เรียกกันนั่นเอง