กันไว้ดีกว่าแก้ มาป้องกันปลวกกันเถอะ


ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางในการเข้าทำลายบ้านเรือนอยู่หลายช่องทาง อาทิเช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันไดหรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคารตามท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และตามปล่องท่อสายไฟ คุณจะมีวีธีอะไรในการป้องกันปลวกได้จริงๆ คุณลองเลือกใช้บริการกับบริษัทกำจัดปลวกแล้วหรือยัง

บริษัทเรามีการกำจัดและป้องกันปลวก 2 ระบบ คือ ระบบเคมีเป็นระบบที่ตรงตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS และสารเคมีซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์เลี้ยง และระบบเซนตริคอนเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบเหยื่อกำจัดปลวก (Baiting System) ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้านและสารที่ใช้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา