ปัจจัยที่ทำให้การกำจัดแมลงเป็นไปด้วยความลำบาก


 

 1. วัตถุดิบหรือหีบห่อที่นำเข้ามาจากข้างนอกอาจนำแมลงเข้ามาสู่สถานที่ได้
 2. กลิ่นอาหารต่างๆจากอาคารบ้านเรือน
 3. แสงไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารบ้านเรือน และสถานที่ทำให้แมลงบินเข้าหาและอาจบินเข้าสู่บริเวณภายในได้
 4. อาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ที่มีความอบอุ่นหรือเป็นพื้นที่ที่มีความอับชื้น
 5. เครื่องจักรกล ฝาประกบและช่องว่างต่างๆของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นสถานที่ที่แมลงและสัตว์หลบซ่อน
 6. อาคารบ้านเรือนที่เก่า อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอายุการใช้งานและอยู่ในสภาพที่เก่าแล้ว
 7. สถานที่ที่มีการผลิตหรือปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมง ทำให้การดำเนินการกำจัดแมลงเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
 8. ฝุ่น คราบไขมัน อุณหภูมิที่สูงและความชื้นอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้ประสิทธิภาพของสารเคมีน้อยลง
 9. มาตรการในการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่ ทำให้เกิดการชะล้างทำลายของสารเคมี
 10. การทำความสะอาดและรถโฟล์คลิฟท์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำลายแมลงบางชนิดและอุปกรณ์ดักหนูอย่างรวดเร็ว
 11. ข้อกำหนดในการไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีในสถานที่ประกอบอาหารบางประเภท
 12. เจ้าของบ้านหรือผู้บริหารของสถานที่ลังเลใจที่จะใช้เงินในการกำจัดแมลง